Thứ năm,  09/07/2020

Giảm “kịch sàn” giá dịch vụ hoa tiêu hỗ trợ DN vận tải biển

Áp dụng một số giải pháp nhằm tiết giảm chi phí và điều chỉnh giảm giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải cho tàu, thuyền Việt Nam hoạt động nội địa đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết, trên cơ sở đề xuất của Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam, nhằm chia sẻ khó khăn và kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận tải biển trong thời gian dịch COVID-19, bên cạnh các giải pháp đã được Chính phủ, các bộ, ngành và Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện, Hiệp hội và doanh nghiệp hoa tiêu đã thống nhất áp dụng một số giải pháp nhằm tiết giảm chi phí và điều chỉnh giảm giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động nội địa.

Đối tượng được hỗ trợ là tàu, thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa (bao gồm cả tàu thuyền và phương tiện tàu sông pha biển VR-SB).

Giá dịch vụ hoa tiêu sẽ được giảm xuống mức tối thiểu (giảm 10% so với mức giá đang áp dụng hiện nay) theo quy định tại Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14/11/2018 của Bộ GTVT (Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT) về việc ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam.

Thời gian áp dụng mức giá ưu đãi là 3 tháng, kể từ ngày 1/5/2020.

Trước đó, ngày 12/4, Văn phòng Chính phủ phát đi văn bản truyền đạt yêu cầu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ vận tải biển.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét các kiến nghị liên quan đến chính sách thuế, phí của Bộ Giao thông vận tải. Trên cơ sở đó, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét miễn, giảm các chi phí của doanh nghiệp (thuế, phí, giá…) thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển về phát triển nguồn nhân lực, hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay.

Theo Chinhphu