Thứ bảy,  04/07/2020

UBND tỉnh họp thống nhất kịch bản tăng trưởng kinh tế – xã hội năm 2020

LSO-Sáng nay (15/4), đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thống nhất phương án xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế – xã hội trong thời gian còn lại của năm 2020. Dự họp có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Kịch bản sơ bộ tăng trưởng kinh tế năm 2020 tỉnh Lạng Sơn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó đánh giá khái quát tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế trong quý I/2020; kịch bản tăng trưởng kinh tế và một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện từ nay đến cuối năm 2020.

Nội dung kịch bản tăng trưởng kinh tế dự kiến theo diễn biến của dịch bệnh gồm: Kịch bản 1 (dịch bệnh được khống chế trong tháng 4/2020): tốc độ tăng trưởng kinh tế có khả năng đạt 6 – 6,5%, trong đó, nông – lâm nghiệp tăng 3 – 3,5%; công nghiệp – xây dựng tăng 8 – 9%; dịch vụ tăng 7 – 8%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 4 – 5%.

Kịch bản 2 (dịch kéo dài đến hết quý II/2020): tốc độ tăng trưởng kinh tế có khả năng đạt 4 – 4,5%, trong đó, nông – lâm nghiệp tăng 3 – 3,5%; công nghiệp – xây dựng tăng 7 – 8%; dịch vụ tăng 4 – 5%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 9 – 10%;

Kịch bản 3 (dịch kéo dài hết năm 2020): tốc độ tăng trưởng kinh tế có khả năng đạt 1 – 1,5%, trong đó, nông – lâm nghiệp tăng 3 – 3,5%; công nghiệp – xây dựng tăng 7 – 8%; dịch vụ giảm 1 – 2% (tăng trưởng âm); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 12 – 13% (tăng trưởng âm).

Cùng với các kịch bản, các đại biểu đã thống nhất một số giải pháp trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm 2020 đã đề ra như: tiếp tục tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch có hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội năm 2020; tiếp tục đảm bảo thông quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, không để xảy ra ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu của tỉnh và vẫn đảm bảo công tác phòng dịch; tập trung chỉ đạo, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng lớn, quan trọng.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn đầu tư công của kế hoạch năm 2020; đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, nâng cao giá trị sản phẩm chế biến từ nông – lâm nghiệp, công nghiệp khai khoáng; đồng bộ các giải pháp thúc đẩy, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các ngành cần nghiêm túc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, khẩn trương đánh giá ảnh hưởng của dịch đến lĩnh vực liên quan, bám theo kịch bản dự kiến diễn biến của dịch bệnh để đề xuất giải pháp và mục tiêu phát triển của lĩnh vực phụ trách trong năm 2020; nhất là các lĩnh vực lớn như: sản xuất nông nghiệp, công nghiệp – xây dựng, tài chính và văn hóa – giáo dục, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra theo từng kịch bản.

ANH DŨNG