Chủ nhật,  05/07/2020

Cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp tục tạm ngừng hoạt động đến ngày 22/4/2020

LSO-Thực hiện Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hàng Công văn số 384/UBND-KGVX ngày 17/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 308/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh đến hết ngày 22/4/2020.


Nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
đã mở cửa trở lại trong ngày 17/4/2020

UBND tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch sau ngày 22/4 tùy theo diễn biến của dịch bệnh và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh không trong diện cho phép hoạt động theo quy định tại Chỉ thị số 16 sẽ tiếp tục tạm ngừng hoạt động đến hết ngày 22/4/2020.

Ông Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết: UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16, trong ngày 17/4/2020 cần tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng chống dịch, nhất là các cơ sở sản xuất, kinh doanh không thuộc diện ưu tiên hoạt động theo quy định phải đóng cửa, tạm ngừng hoạt động đến hết ngày 22/4.

ANH DŨNG