Thứ ba,  24/11/2020

Thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

LSO-Ngày 21/4/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh Lạng Sơn với nội dung về thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định quy hoạch chủ trì hội nghị. Dự hội nghị về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Từ năm 2019, thực hiện theo Luật Quy hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh và chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức các bước theo quy định. Mục tiêu lập quy hoạch nhằm đưa ra các quan điểm, tầm nhìn và mục tiêu phát triển của tỉnh; định hướng phân bố không gian có tính chiến lược; các nội dung đề xuất tập trung nghiên cứu về phát triển mạnh mẽ ngành thương mại, dịch vụ; xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn thành trung tâm thương mại của cả nước; tái cơ cấu nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; khai thác tối đa các cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0…

Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định đã tổng hợp, đưa ra các ý kiến đóng góp đối với báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng thẩm định để tỉnh Lạng Sơn hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tham vấn của thành viên hội đồng.

Tại hội nghị, 100% thành viên Hội đồng Thẩm định quy hoạch đã bỏ phiếu thông qua nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên cơ sở tiếp thu, chỉnh lý.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch đánh giá cao sự chuẩn bị các nội dung báo cáo của tỉnh Lạng Sơn cũng như ý kiến đóng góp tại hội nghị. Đồng chí yêu cầu bộ phận thường trực của Hội đồng Thẩm định quy hoạch sớm hoàn thiện báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Lạng Sơn. Đối với tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là cơ quan chủ trì là Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh lập báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định, hoàn thiện báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch; xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

TÂN AN