Thứ hai,  30/11/2020

Giao UBND xã làm chủ đầu tư công trình 135: Giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án cho chính quyền cơ sở

(LSO) – Hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc chương trình giảm nghèo bền vững (chương trình 135) hầu hết là những công trình nhỏ và siêu nhỏ, yêu cầu kỹ thuật đơn giản. Do đó, trong giai đoạn 2016-2020, các huyện đã chủ động giao UBND xã làm chủ đầu tư công trình với mục tiêu nâng cao năng lực điều hành và kinh nghiệm quản lý dự án cho đội ngũ chính quyền cơ sở.

Huyện Hữu Lũng là một trong những huyện điển hình về giao UBND các xã làm chủ đầu tư các công trình thuộc chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.

Ông Đặng Hải Quân, Phó trưởng Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội và Dân tộc huyện Hữu Lũng cho biết: Quan điểm chỉ đạo của huyện là đối với những công trình quy mô nhỏ, yêu cầu kỹ thuật đơn giản thì giao cho UBND xã làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, khi giao UBND xã làm chủ đầu tư, UBND huyện không phó mặc mà yêu cầu các phòng, ban chức năng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cấp xã trong quá trình thực hiện, nhất là về hoàn thiện thủ tục.

Nguời dân xã Đông Quan, huyện Lộc Bình cứng hoá đường giao thông nông thôn

Từ cách triển khai nêu trên, trong giai đoạn 2016-2020 huyện Hữu Lũng giao 136/149 công trình 135 tại 7 xã đặc biệt khó khăn và 6 xã vùng 2 (có thôn đặc biệt khó khăn) cho UBND các xã làm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Thiện Tân (sáp nhập xã Thiện Kỵ và Tân Lập) cho biết: Năm 2020, xã được giao làm chủ đầu tư 3 công trình, gồm: 2 công trình nhà văn hóa thôn và 1 công trình đường giao thông nông thôn, hiện các công trình đang được tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định. Về cách làm, nhất là phần việc liên quan đến lập phê duyệt hồ sơ pháp lý thì không vướng vì đã có kinh nghiệm từ thực hiện các công trình những năm trước và có thiết kế mẫu. Tuy nhiên, năm nay, do dịch Covid-19 và một số chính sách có thay đổi, công tác chuẩn bị đầu tư có chậm hơn những năm trước nhưng xã quyết tâm hoàn thành các công trình vào đầu quý IV/2020.

Bắc Sơn cũng là một trong những huyện đẩy mạnh việc giao cho UBND các xã làm chủ đầu tư công trình 135. Trong giai đoạn 2016 – 2020, huyện đã giao 107/118 công trình cho UBND 9 xã đặc biệt khó khăn và 5 xã an toàn khu làm chủ đầu tư. Qua thực tế theo dõi việc giao UBND xã làm chủ đầu tư đã giúp chính quyền cơ sở tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý điều hành thực hiện công trình.

Ông Dương Hữu Phong, Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính huyện Bắc Sơn cho biết: Hầu hết các xã làm chủ đầu tư đều làm tốt vai trò của mình và phát huy được kinh nghiệm do đã nhiều năm được giao làm chủ đầu tư. Ngoài ra để hỗ trợ các xã, huyện còn thành lập các tổ chuyên viên giúp đỡ như: tổ tư vấn lập hồ sơ, đấu thầu để đẩy nhanh giải quyết các thủ tục hành chính công trình.

Thực hiện công trình đường giao thông nông thôn tại thôn Hoan Chung 1, xã Chiến Thắng,huyện Bắc Sơn

Theo thống kê, nếu giai đoạn 2016 – 2017, toàn tỉnh có 15 xã đặc biệt khó khăn và 50 xã vùng II (có thôn đặc biệt khó khăn) được giao làm chủ đầu tư công trình 135, thì bước sang giai đoạn 2018 -2020, đã có 45 xã đặc biệt khó khăn và 100% số xã vùng 2 (có thôn đặc biệt khó khăn) được giao chủ đầu tư công trình 135.

Ông Lâm Văn Viên, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Việc giao các xã làm chủ đầu tư công trình 135 thời gian qua đã phát huy được tính chủ động và nâng cao năng lực, kinh nghiệm của các xã trong công tác quản lý điều hành các công trình xây dựng cũng như xác định đúng nhu cầu đầu tư phục vụ chiến lược phát triển kinh tế – xã hội sát với thực tế địa phương. Bên cạnh đó, nhiều danh mục đầu tư được bàn thảo kỹ từ thôn bản, trực tiếp do nhân dân thi công (như công trình đường giao thông, nhà văn hóa thôn) và trực tiếp giám sát, đáp ứng được yêu cầu tiến độ và chất lượng. Vì vậy, chủ trương giao xã làm chủ đầu tư đã phát huy hiệu quả theo đúng nguyên tắc “xã có công trình, dân có việc làm và tăng thêm thu nhập” đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Qua đó góp phần củng cố hạ tầng thiết yếu ở khu vực nông thôn, phát triển sản xuất, ổn định đời sống của đồng bào các dân tộc… Từ đó củng cố thêm lòng tin của Nhân dân các dân tộc vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

TRANG NINH