Thứ năm,  03/12/2020

Doanh nghiệp vận tải phải đăng ký phương án vận tải tạm thời trước khi hoạt động trở lại

LSO-Đây là nội dung chính tại công văn số 1006/TB-SGTVT do Sở Giao thông – Vận tải Lạng Sơn ban hành ngày 23/4/2020 về việc tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.


Các phương tiện vận tải tuyến cố định trước
và sau khi xuất bến phải vệ sinh bề mặt và nội thất bên trong phương tiện
đồng thời chỉ khai thác tối đa 50% số ghế trên phương tiện

Theo đó, trước khi các doanh nghiệp vận tải hành khách hoạt động trở lại phải thực hiện gửi đăng ký phương án vận tải tạm thời gửi về Sở Giao thông – Vận tải trước 15 giờ ngày 24/4/2020 để cơ quan chủ quản xem xét phê duyệt và thống nhất thực hiện.

Khi phương án vận tải được duyệt, các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm công tác phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Bộ Giao thông – Vận tải như: trang bị dung dịch rửa tay; sắp xếp bố trí hành khách ngồi giãn cách (sử dụng 50% số ghế trên phương tiện); hành khách phải đeo khẩu trang đúng cách và phải khai báo y tế điện tử hoặc khai báo y tế giấy, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi lên phương tiện. Các chủ phương tiện thực hiện sát khuẩn bề mặt phương tiện, nội thất xe trước và sau kết thúc mỗi hành trình.

Về chế độ báo cáo, trước 9 giờ ngày hôm sau, các doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thực hiện ngày hôm trước về Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn để quản lý theo dõi chống dịch.

TRANG NINH