Thứ sáu,  04/12/2020

Gần 7.400 tỷ đồng tiền thuế đã được gia hạn

Tính đến hết ngày 26/4, cả nước đã có hơn 46.500 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế, với tổng số tiền gia hạn là hơn 7.374 tỷ đồng.
Cả nước có trên 46.500 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế. Ảnh minh họa
Tổng cục Thuế cho biết, trong 46.500 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, số doanh nghiệp, tổ chức đề nghị gia hạn là 46.163, số cá nhân đề nghị gia hạn là 391.

Trong 7.374 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn, có 7.367 tỷ đồng gia hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp (bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng là 1.432 tỷ đồng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 4.977 tỷ đồng, tiền thuê đất là 958 tỷ đồng) và 7,1 tỷ đồng gia hạn đối với cá nhân (bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng và tiền thuế thu nhập cá nhân).

Để đồng hành cùng doanh nghiệp, người nộp thuế theo đúng tinh thần Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, bên cạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã nâng cấp phần mềm khai thuế để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thông báo cho cơ quan thuế, đồng thời nâng cấp các ứng dụng của ngành thuế để tiếp nhận đề nghị gia hạn của người nộp thuế, xác định lại thời hạn nộp của các khoản thuế và tiền thuê đất được gia hạn.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế đã nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Tổng cục để đảm bảo các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử với cơ quan thuế có thể thực hiện gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử, qua dịch vụ thuế điện tử của các tổ chức cung cấp dịch vụ thuế điện tử (TVAN), hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trường hợp người nộp thuế không thực hiện gửi giấy đề nghị gia hạn theo phương thức điện tử, cơ quan thuế sẽ tiếp nhận giấy đề nghị qua đường bưu chính, hoặc tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế theo quy trình tiếp nhận hồ sơ thuế hiện hành.

Theo Chinhphu