Chủ nhật,  27/09/2020

Chi Lăng: Tập trung xử lý tình trạng làm nhà trên đất nông nghiệp

(LSO) – Hiện nay, trên địa bàn huyện Chi Lăng có trên 700 trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích và sử dụng đất sai mục đích. Trong đó, chủ yếu là trường hợp vi phạm làm nhà ở trên đất nông nghiệp. Để khắc phục tình trạng này, huyện Chi Lăng đã và đang tập trung triển khai các giải pháp.

Theo rà soát, hiện nay, trên địa bàn xã Vân Thuỷ có 24 trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích và sử dụng đất sai mục đích (trong đó, 3 trường hợp xây dựng quán kinh doanh trên đất nông nghiệp, 21 trường hợp xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất). Theo ông Hoàng Văn Phách, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vân Thủy, nguyên nhân dẫn đến các trường hợp vi phạm về sử dụng đất sai mục đích do: một số hộ cho rằng đất nhà mình thì cứ làm không cần phải chuyển mục đích sử dụng; việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (giai đoạn 2010-2020) còn thiếu sót, bởi có những hộ đã xây dựng nhà ở tập trung, nhưng khi làm quy hoạch lại không thể hiện trên bản đồ. Vì vậy, không thể chuyển đổi được mục đích sử dụng do không phù hợp với quy hoạch.

Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra thực địa đất đai khu vực thôn Khun Phang, thị trấn Đồng Mỏ

Để khắc phục tình trạng trên, hiện nay, xã Vân Thủy đang tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân làm các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định. Cùng với đó, phối hợp với đơn vị tư vấn, phòng chuyên môn huyện rà soát đầy đủ hiện trạng sử dụng đất, bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất những khu vực phù hợp với phát triển kinh tế – xã hội của xã. Cùng với đó, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cố tình vi phạm.

Không chỉ riêng trên địa bàn xã Vân thuỷ, hiện nay, toàn huyện Chi Lăng có 760 trường hợp sử dụng đất sai mục đích, chủ yếu là trường hợp vi phạm do làm nhà ở trên đất nông nghiệp nhưng chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Theo ông Lê Anh Tùng, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, nguyên nhân xảy ra tình trạng sử dụng đất sai mục đích như trên là do: cán bộ một số xã còn chưa kiên quyết trong phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm; trình độ cán bộ địa chính cấp xã còn hạn chế nên công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất không được đầy đủ. Cùng với đó, việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020 chưa sát thực tế. Bởi thực tế có nơi, có chỗ đã hình thành khu dân cư, phù hợp với phát triển kinh tế – xã hội, nhưng trên bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thể hiện là đất nông nghiệp nên không chuyển đổi thành đất nhà ở được theo quy định.

Để khắc phục tình trạng trên, ngày 3/2/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 11 về nâng cao chất lượng lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng. Ngày 2/3/2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 65, thực hiện Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Theo đó, yêu cầu quy hoạch xây dựng trong giai đoạn 2021-2030 phải được rà soát từng vị trí chưa phù hợp trong đồ án quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch nông thôn mới để đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương,… Qua đó, khắc phục bất cập, hạn chế trong việc lập và thực hiện quy hoạch trong thời gian qua.

Ông Vi Nông Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: UBND huyện đang chỉ đạo phòng, ban, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện Chỉ thị 11 của Huyện ủy và Kế hoạch số 65 của UBND huyện. Qua đó, đối với trường hợp đã làm nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp nhưng  phù hợp với phát triển kinh tế – xã hội, huyện bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Từ đó, tạo điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Các trường hợp vi phạm nhưng không nằm trong quy hoạch, không phù hợp với sự phát triển thì sẽ tuyên truyền, yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm, xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm. Đồng thời, người đứng đầu các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra trường hợp  sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn quản lý; đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hiện đăng ký đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo quyền lợi theo quy định.

ĐỖ HOẠT