Thứ hai,  26/10/2020

Quản lý kinh phí phòng, chống dịch Covid – 19: Hướng dẫn cụ thể, tăng cường kiểm soát

(LSO) – Cùng với việc chủ động bố trí kinh phí chi trả phòng chống dịch Covid – 19, cơ quan chuyên môn và các cơ quan, đơn vị các cấp trong tỉnh đã tăng cường kiểm soát chi để đảm bảo ngân sách nhà nước (NSNN) được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

   Hướng dẫn chi tiết các mục chi

Trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19, kinh phí đóng vai trò quan trọng, giúp các tổ chức, cá nhân có nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhằm đảm bảo việc sử dụng kinh phí phòng chống dịch đúng quy định của pháp luật, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã hướng dẫn chi tiết, tỉ mỉ các mục chi. Từ ngày 4/2 đến ngày 3/4, Sở Tài chính đã ban hành 2 văn bản và phối hợp với Sở Y tế xây dựng, ban hành Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-SYT ngày 24/4/2020 về kinh phí thực hiện  phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Các văn bản này hướng dẫn các cơ quan, đơn vị việc sử dụng nguồn kinh phí, trách nhiệm chi trả và hồ sơ chứng từ thanh toán, đối tượng, mức chi trả, quy trình đấu thầu mua sắm…

Thành viên đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh kiểm tra trang bị vật tư phòng dịch tại Bệnh viện huyện Bình Gia

Ông Vi Văn Thức, Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính huyện Lộc Bình cho biết: Để tránh xảy ra sai phạm, đơn vị tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí phòng chống dịch đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Ví dụ như chứng từ chi trả chế độ phòng, chống dịch yêu cầu phải có đầy đủ quyết định, văn bản phân công nhiệm vụ, bảng chấm công, danh sách nhận tiền, tránh chi sai. Từ khi có dịch Covid – 19 đến nay, ngân sách dự phòng huyện đã chi trên 700 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch. Các khoản chi đều đảm bảo đúng quy định pháp luật.

   Kiểm soát chi chặt chẽ

Cùng với hướng dẫn chi tiết, việc kiểm soát chi cũng được các cấp, ngành chú trọng. Trong thực hiện nhiệm vụ này, các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã và đang thực hiện công tác kiểm tra, thẩm tra quyết toán việc sử dụng kinh phí. Đơn cử, từ ngày 28/4, Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát, thẩm định lại việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh… phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính cũng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, thẩm tra quyết toán việc sử dụng kinh phí vào thời điểm sau khi kết thúc phòng, chống dịch hoặc kết thúc năm ngân sách. Các cơ quan, đơn vị khác gắn kiểm soát chi chặt chẽ, thường xuyên với tăng cường hậu kiểm bằng nhiều hình thức đối với cơ quan, đơn vị thuộc cấp, ngành mình quản lý.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo dõi sức khỏe công dân cách ly

Ông Nguyễn Thế Toàn, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Ngay sau khi được UBND tỉnh giao bổ sung NSNN gần 28 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid – 19, sở đã trang bị 2 máy đo thân nhiệt từ xa; 11 máy thở, máy lọc máu và máy theo dõi bệnh nhân cùng nhiều vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch, nguyên liệu điều chế dung dịch sát khuẩn…; chi trả phụ cấp kịp thời cho các đối tượng theo Quyết định 73/2011/QĐ-TTg. Tất cả khoản chi đều được kiểm soát chặt chẽ của bộ phận, cơ quan chức năng.

Ông Vũ Hoàng Quý, Phó Giám đốc Sở Tài chính khẳng định: Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh chưa phát hiện khoản chi nào không đúng quy định. Thời gian tới, các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục sử dụng NSNN phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid – 19, ước số tiền thực hiện lên tới hàng trăm tỷ đồng. Sở Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh các giải pháp để tăng cường quản lý nguồn kinh phí đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, chi trong phạm vi dự toán được giao và đúng chế độ, định mức quy định.

Tin rằng, với việc thực hiện tốt các giải pháp tài chính, hướng dẫn chi tiết, cụ thể gắn với siết chặt kiểm soát chi, NSNN phục vụ phòng, chống dịch sẽ được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, tránh xảy ra sai phạm, trục lợi như tại một số địa phương trong nước.

Từ tháng 3/2020 đến nay, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cấp xã đã sử dụng khoảng 54,6 tỷ đồng từ NSNN thực hiện công tác phòng ,chống dịch Covid – 19. Trong đó, chủ yếu sử dụng vào việc chi trả phụ cấp cho các đối tượng theo Quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ (quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp phòng chống dịch) và sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch.

MINH ĐỨC