Chủ nhật,  27/09/2020

Thu ngân sách ngành Thuế giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số thu ngân sách của ngành Thuế bắt đầu có dấu hiệu giảm dần với sự sụt giảm của một số sắc thuế.

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thuế, thu ngân sách trung ương 4 tháng đầu năm 2020 ước đạt 201.400 tỷ đồng, bằng 33,9% dự toán, bằng 102,8% so với cùng kỳ. Cùng với đó, thu ngân sách địa phương ước đạt 225.361 tỷ đồng, bằng 34,1% dự toán, bằng 100,4% cùng kỳ.

Theo Tổng cục Thuế, diễn biến tình hình thu ngân sách qua các tháng có dấu hiệu giảm dần do tác động của dịch Covid-19, đặc biệt số thu ngân sách giảm mạnh trong tháng 4.

thu ngan sach nganh thue giam manh do anh huong cua dich covid-19 hinh 1
Một số nguồn thu lớn có tốc độ giảm nhanh khiến thu ngân sách ngành Thuế gặp khó khăn 

 

Cụ thể, một số nguồn thu lớn có tốc độ giảm nhanh như thuế giá trị gia tăng từ mức tăng 8% của quý 4/2019, qua 3 tháng đầu năm tăng 3,2%, nhưng đến tháng 4 đã giảm 48,8% do tác động của dịch bệnh và thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng tháng 4 đối với một số ngành. Tính chung lũy kế 4 tháng, thuế giá trị gia tăng đã giảm 9,3% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, thuế tiêu thụ đặc biệt từ mức tăng 9,5% của quý 4/2019, qua 3 tháng đầu năm 2020 giảm 2,1% và đến tháng 4 ước giảm 22,8%. Lũy kế 4 tháng, sắc thuế này giảm 7,2%.

Đáng chú ý là thuế thu nhập doanh nghiệp, theo thống kê của Tổng cục Thuế, sắc thuế này tháng 12/2019 tăng 15,6%, thực hiện 3 tháng năm 2020 tăng 16,1%, nhưng tháng 4 đã giảm 55,6%. Như vậy, sau 4 tháng thuế thu nhập doanh nghiệp đã giảm 7,3% so với cùng kỳ.

Tổng cục Thuế nhận định, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong tháng 5 và những tháng tiếp theo sẽ hết sức nặng nề trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ kép vừa hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, vừa đảm bảo số thu ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện mục tiêu an toàn, an ninh tài chính quốc gia.

Do đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan Thuế các cấp tiếp tục theo dõi chặt chẽ, đôn đốc tiến độ thu ngân sách nhà nước theo từng lĩnh vực, sắc thuế, địa bàn. Đồng thời, chuẩn bị xây dựng phương án ước thu năm 2020 trên cơ sở kịch bản mới do tác động của dịch Covid-19.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, ngoài việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tổng cục Thuế về hoạt động thanh, kiểm tra trong bối cảnh dịch bệnh, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế nghiên cứu thực hiện thanh tra điện tử trên cơ sở khai thác dữ liệu tập trung tại cơ quan thuế, hạn chế thanh, kiểm tra cơ sở dữ liệu tại trụ sở người nộp thuế.

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ cho người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cơ quan Thuế các cấp cũng cần lưu ý tập trung triển khai nhóm giải pháp chống thất thu, tránh việc một số đối tượng lợi dụng chính sách của Nhà nước chây ỳ, nợ đọng thuế.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các đơn vị chức năng đôn đốc thu ngân sách nhà nước đối với một số khoản thu ngân sách trung ương (dầu thô, khí thiên nhiên, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền sử dụng đất…). Đồng thời, tiếp tục theo dõi và báo cáo đánh giá tác động thu ngân sách nhà nước do dịch Covid-19 và thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng chống tác hại của rượu bia./.

Theo VOV