Chủ nhật,  27/09/2020

Cán bộ, công chức vùng đặc biệt khó khăn được trợ cấp lần đầu 16 triệu đồng

 Từ 1/7/2020, số tiền trợ cấp lần đầu khi cán bộ, công chức nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn sẽ có sự thay đổi.
Theo VOV