Ảnh minh hoạ 

 

Ông Võ Thành Hưng cho biết  Bộ Tài chính đã đề nghị Sở Tài chính một số địa phương có liên quan kiểm tra vấn đề này. Tuy nhiên, theo ông Võ Thành Hưng, do địa phương có 3 cấp ngân sách từ tỉnh đến huyện, xã, và mỗi cấp ngân sách lại có các đơn vị khác nhau nên có thể việc chi trả có thể đang có những vướng mắc ở một khâu nào đó.

Đại diện Bộ Tài chính cũng cho biết, cơ chế hỗ trợ chi trả cho người dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi năm 2019 được chia làm nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu triển khai theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ, từ ngày 27/6/2019 thực hiện theo Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

“Ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn bị thiệt hại của từng địa phương, Bộ Tài chính đã thực hiện cấp kinh phí cho các địa phương để triển khai thực hiện. Đến hết năm 2019, Bộ Tài chính đã bổ sung kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho 55/63 địa phương để các địa phương hỗ trợ chi trả cho người dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi. Những địa phương còn lại cơ bản là những địa phương có nguồn lực tài chính khá, theo quy định phải tự đảm bảo từ nguồn kinh phí của địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ” ông Võ Thành Hưng cho hay.

Ông Võ Thành Hưng cho biết cụ thể, tổng số tiền ngân sách trung ương đã cấp về cho các địa phương đến nay là hơn 5,1 ngàn tỷ đồng, tương đương với khoảng 70% số kinh phí dự kiến ngân sách trung ương phải hỗ trợ. Sau khi địa phương báo cáo kết quả thực chi, có xác nhận của kho bạc nhà nước thì Bộ Tài chính sẽ cấp đủ 100% kinh phí phần ngân sách trung ương phải hỗ trợ theo đúng chế độ quy định.

Đến nay, mới có 20 địa phương đã có báo cáo kết quả thực hiện chi năm 2019, Bộ Tài chính đã xem xét bổ sung kinh phí còn thiếu theo chế độ quy định. Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thì Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đã đề nghị các địa phương rà soát lại việc chi trả hỗ trợ thiệt hại cho người dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi năm 2019. Những nơi nào chưa hoàn thành việc hỗ trợ thì thực hiện ngay. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định gói hỗ trợ hơn 7.000 tỷ đồng, và hiện nay Bộ Tài chính đã chuyển về địa phương được hơn 5.000 tỷ đồng, còn hơn 2.000 tỷ đồng, các địa phương hoàn thiện thủ tục để Bộ Tài chính chuyển nốt kinh phí còn lại.

Đối với gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Nghị quyết 42/NQ-CP, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ, bố trí nguồn ngân sách trung ương để hỗ trợ một số địa phương khó khăn thực hiện chính sách theo quy định. Theo ông Võ Thành Hưng, do cơ chế xử lý theo Nghị quyết số 42 đã được quy định cụ thể, vì vậy khi địa phương có báo cáo về quyết định phê duyệt danh sách đối tượng hỗ trợ và mức kinh phí hỗ trợ, thực tế chi trả có xác nhận của Kho bạc nhà nước, Bộ Tài chính sẽ xem xét, cấp 100% số hỗ trợ từ ngân sách trung ương theo đúng nguyên tắc hỗ trợ đã được quy định tại khoản 4 mục I Nghị quyết số 42.

“Hiện nay đã có một số địa phương có văn bản báo cáo nhu cầu chi của địa phương và đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ. Tuy nhiên, do hồ sơ địa phương mới thể hiện số dự kiến chi, chưa phải số đã thực chi theo đúng quy định của Nghị quyết số 42, nên Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời địa phương đề nghị hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, trên cơ sở đó Bộ Tài chính sẽ xử lý theo đúng quy định”, ông Võ Thành Hưng cho biết thêm.