Thứ tư,  30/09/2020

Xây dựng phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường trả về địa phương: Quyết tâm ở Đình Lập

(LSO) – Huyện Đình Lập có 4.806,65 ha đất có nguồn gốc từ nông lâm trường (do Công ty TNHH Một thành viên lâm nghiệp Đình Lập quản lý) trả về địa phương, thuộc địa bàn thị trấn Đình Lập, và các xã: Đình Lập, Bính Xá, Châu Sơn, Cường Lợi. Nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng đất đúng mục đích, có hiệu quả, huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch, chỉ đạo quyết liệt nhằm hoàn thiện phương án sử dụng phần diện tích đất trên theo chỉ đạo của tỉnh xong trong năm 2020.

Xã Châu Sơn có tổng diện tích đất Công ty lâm nghiệp trả về địa phương là 729,78 ha. Để xây dựng phương án sử dụng đất đối với diện tích đất trên, UBND xã thực hiện thống kê tình hình quản lý sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân có liên quan để xác định hiện trạng quản lý, sử dụng; xác định bình quân diện tích sử dụng đất nông, lâm nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; rà soát số hộ dân tộc thiểu số, số nhân khẩu, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách không có đất hoặc thiếu đất sản xuất,…

Công chức xã Đình Lập rà soát, khớp số liệu để hoàn thiện phương án sử dụng đất trình UBND huyện

Theo ông Lý Hải Sâm, Chủ tịch UBND xã Châu Sơn, để thực hiện có hiệu quả việc lập phương án sử dụng đất trên, từ năm 2019, xã thành lập tổ công tác gồm lãnh đạo UBND xã, các tổ chức đoàn thể, trưởng các thôn phối hợp với phòng chuyên môn huyện tuyên truyền tới người dân (người dân nằm trong vùng có diện tích đất lâm trường trả về địa phương) về chủ trương lập phương án sử dụng đất. Điều này rất quan trọng, bởi theo quy định, xã xác định diện tích sử dụng đất bình quân/người, từ đó xác định các hộ trên mức bình quân sẽ thực hiện thuê đất hoặc tách phần dư thừa trên mức bình quân để chuyển sang các hộ thuộc đối tượng ưu tiên (hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách không có hoặc thiếu đất sản xuất). Nếu người dân không hiểu sẽ xảy ra tranh chấp, khiếu kiện, ảnh hưởng đến quá trình lập phương án sử dụng đất.

Ông Sâm cho biết: Đến nay, xã đã xác định xong đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách; diện tích đất quy hoạch nghĩa địa (6,7 ha); dự kiến diện tích đất giao cho dân là gần 730 ha. Xã đang tập trung rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất lâm trường và xác định bình quân diện tích sử dụng đất/hộ. Từ đó, phấn đấu trong tháng 5/2020 sẽ hoàn thành phương án sử dụng đất trên.

Tại xã Đình Lập, tổng diện tích đất lâm nghiệp trả về địa phương trên địa bàn xã là 939,64 ha. Theo ông Hà Văn Thuần, công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường xã, việc xây dựng phương án ban đầu gặp khó khăn nhất định, như: dân không hiểu chủ trương, cho rằng chính quyền lấy đất của người có nhiều diện tích chia cho hộ không có; diện tích đất (trong vùng có diện tích đất lâm trường trả về địa phương) nhỏ lẻ, nhiều thửa;…. Vì vậy, việc điều tra nguồn gốc thửa đất, thời điểm sử dụng của hộ dân,… gặp khó khăn. Để khắc phục tình trạng này, xã thành lập tổ công tác, tuyên truyền đến người dân về chủ trương xây dựng phương án sử dụng đất. Cùng với đó, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện rà soát hiện trạng thửa đất. Ông Thuần cho biết: Với sự nỗ lực trên, hiện nay, xã đã cơ bản hoàn thiện phương án sử dụng đất và đang đối chiếu, rà soát lại số liệu, bảng biểu lần cuối để trình UBND huyện trong khoảng cuối tháng 5/2020.

Ông Nguyễn Chiến Hiệp, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết: Trong quá trình xây dựng phương án tại các xã, thị trấn cũng gặp khó khăn như: người dân không hiểu về chủ trương nên không hợp tác, một số diện tích đất chưa xác định được ranh giới, còn xảy ra tranh chấp. Vì vậy, phòng phối hợp các xã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu. Đối với xã, thị trấn có diện tích đất chưa xác định được ranh giới, còn tranh chấp, huyện giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục xem xét, giải quyết, sau đó lập phương án sử dụng đất bổ sung (diện tích này chiếm rất ít).

Hiện nay trong 5 xã, thị trấn, đã có xã Bính Xá hoàn thành phương án sử dụng đất và được UBND tỉnh phê duyệt; xã Cường Lợi đã hoàn thành phương án, huyện trình Sở Tài nguyên Môi trường thẩm định lần 2 (nếu đạt sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt). Còn lại 2 xã và thị trấn Đình Lập đang tập trung thực hiện, phòng chuyên môn tiếp tục phối hợp các xã, thị trấn để xây dựng, hoàn thiện phương án trình Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 6/2020.

ĐỖ HOẠT