Theo nguồn tin từ Viettel Global ngày 17/5, hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị đang được cải thiện liên tục nhờ tập trung vào hoạt động cốt lõi là viễn thông, tăng doanh thu trung bình trên mỗi thuê bao. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, tăng cường cung cấp giải pháp công nghệ cho tổ chức, doanh nghiệp đã khiến các công ty thị trường có thêm nhiều khách hàng và hợp đồng lớn.

 Hiệu quả hoạt động kinh doanh của Viettel Global đang được cải thiện liên tục 

 

Do đó, dù chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn gấp đôi từ 2.121 tỷ đồng lên 4.469 tỷ đồng (chủ yếu do trích lập dự phòng khoản phải thu đối với công ty Viettel Cameroon) nhưng Viettel Global vẫn có lãi trước thuế 12 tỷ đồng. Nếu loại trừ khoản trích lập dự phòng trên, Viettel Global sẽ có lãi trước thuế hơn 2.100 tỷ đồng.

Báo cáo nêu rõ, Viettel Global ghi nhận khoản đầu tư vào công ty con Viettel Cameroon thành khoản mục đầu tư dài hạn khác do chưa thu thập được số liệu tài chính năm. Đây là hành động thận trọng của Viettel Global, áp dụng theo các văn bản hướng dẫn hiện hành về lập và trình bày báo cáo tài chính.

Trong khi doanh thu khu vực Châu Phi giảm thì ở Đông Nam Á tăng mạnh từ 7.454 tỷ lên gần 9.400 tỷ đồng, và khu vực Mỹ Latin vẫn giữ ổn định với doanh thu 2.200 tỷ đồng. Việc thị trường Myanmar đi vào hoạt động ổn định cũng giúp lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết tăng hơn 1.700 tỷ đồng so với năm trước, đạt dương 323 tỷ đồng.

Mặc dù đại dịch COVID-19 tác động mạnh tới kinh tế toàn cầu, nhưng hoạt động của các công ty thị trường Viettel Global đầu tư không bị ảnh hưởng lớn do sớm chuyển đổi số từ cuối năm 2018. Đáng lưu ý, các dịch vụ số đã phát huy tác dụng hỗ trợ Chính phủ, cơ quan quản lý điều hành phòng, chống dịch, cũng như giúp người dân cập nhật, khai báo thông tin thuận lợi, hiệu quả.

Theo kế hoạch, Viettel Global sẽ tăng trưởng thêm 5 triệu thuê bao trong năm 2020 – một thách thức trong bối cảnh viễn thông toàn cầu đã vào ngưỡng bão hòa, đồng thời lợi nhuận trước thuế tiếp tục dương./.