Thứ tư,  24/02/2021

Thực hiện Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh: Hiệu quả ở thành phố Lạng Sơn

(LSO) – Thực hiện Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khối phố; sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020, UBND thành phố Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Từ đó củng cố, nâng chất hệ thống thiết chế văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Sau khi Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh có hiệu lực, UBND thành phố Lạng Sơn đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với UBND các phường, xã thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, hệ thống các thiết chế văn hóa hiện có. Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị chuyên môn tổ chức lập quy hoạch, giải pháp tạo quỹ đất, cân đối nguồn ngân sách và vận động Nhân dân, doanh nghiệp cùng vào cuộc để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ Nhân dân.

Dựa trên kết quả rà soát trong giai đoạn 2016 – 2018, thành phố có 104 khối, thôn có nhà văn hóa thì 15 nhà văn hoá cần xây dựng mới và 20 nhà văn hoá cần sửa chữa, nâng cấp, mở rộng. Theo đó, tổng nhu cầu kinh phí thực hiện đầu tư các công trình gần 15 tỷ đồng (bình quân mỗi công trình cần đầu tư khoảng 420 triệu đồng).

Nguời dân thôn Mai Thành, xã Mai Pha tập luyện bóng chuyền hơi tại sân nhà văn hoá thôn

Bước sang giai đoạn 2019 – 2020, thực hiện chủ trương sáp nhập các khối, thôn, thành phố Lạng Sơn từ chỗ có 104 khối, thôn vào cuối năm 2018 nay sáp nhập còn 87 khối, thôn. Đến giai đoạn này, nhu cầu xây dựng mới là 7 công trình và sửa chữa có 9 công trình với kinh phí hơn 9 tỷ đồng. Tuy nhiên, các công trình xây dựng mới nhà văn hóa được bố trí vốn theo quy định của Nghị quyết 05 từ nguồn ngân sách tỉnh đối với thành phố chỉ đạt 60 triệu đồng/nhà.

Để giải quyết bài toán về kinh phí, UBND thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp như: tập trung tăng thu ngân sách; tiết kiệm chi thường xuyên; vận động Nhân dân, doanh nghiệp cùng chung tay góp sức để xây dựng nhà văn hóa.

Nhờ đó, trong giai đoạn 2016 – 2020, ngoài nguồn hỗ trợ theo Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh phân bổ cho thành phố hơn 1,4 tỷ đồng, UBND thành phố còn tự cân đối được hơn 24 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa 51 công trình nhà văn hóa các khối, thôn. Bên cạnh đó, mỗi năm, thành phố huy động nguồn kinh phí từ công tác  xã hội hóa được khoảng 700 triệu đồng đến 1 tỷ đồng để bổ sung thiết chế nhà văn hóa.

Không những vậy, đối với công tác tạo mặt bằng để xây dựng mới, mở rộng nhà văn hóa cũng được các xã thực hiện có hiệu quả. Cụ thể như giải pháp đất đổi đất để xây dựng nhà văn hóa thôn Khòn Phổ theo phương án đổi  60 m2 đất của nhà văn hóa cũ có vị trí đẹp giá trị cao lấy 300 m2 đất trong khu vực có giá trị thấp trong ngõ để làm nhà văn hóa. Hay như thôn Khòn Pát thực hiện đổi 167 m2 đất (nhà văn hóa cũ) để lấy 460 m2 đất của một số gia đình trong thôn làm nhà văn hóa kèm sân chơi mới. Đối với công tác vận động hiến đất, tại xã Hoàng Đồng có một hộ gia đình đã tự nguyện hiến 120 m2 đất để mở rộng nhà văn hóa thôn Quán Hồ.

Hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao được quan tâm đúng mức đã góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao tại các thôn, bản, khối phố của thành phố Lạng Sơn ngày càng phát triển. Bà Ngô Thị Lanh, thôn Co Măn, xã Mai Pha cho biết: Từ cuối năm 2019, khi nhà văn hóa thôn Co Măn có thêm mặt bằng làm sân chơi thể thao (do Trường Tiểu học Mai Pha hỗ trợ mặt bằng), bà con trong thôn không phải đi xa để tập luyện. Cũng nhờ đó hiện nay, thôn đã thành lập được đội bóng chuyền hơi, đội khiêu vũ và tổ chức tập luyện thường xuyên, vừa nâng cao thể chất, vừa gây dựng phong trào thể thao của thôn phát triển.

Bà Hoàng Minh Thảo, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố Lạng Sơn cho biết: Qua hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh thành phố đã giải quyết tốt việc củng cố các thiết chế văn hóa đã xuống cấp tại các thôn, khối phố. Đến tháng 5/2020, 100% khu dân cư khối phố, thôn ở thành phố đều có nhà văn hóa đạt yêu cầu.

Đặc biệt, việc cải tạo, nâng cao chất lượng đối với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa tại các xã nông thôn mới được thực hiện  hiệu quả. Đến cuối tháng 5/2020 tại ba xã: Mai Pha, Quảng Lạc và Hoàng Đồng có tới 28/37 nhà văn hóa,  khu thể thao đạt chuẩn (gồm nhà văn hóa bố trí đủ 80 chỗ ngồi kèm sân chơi thể thao tối thiểu đạt 200 m2). Đối với 9 nhà văn hóa thôn kèm sân chơi thể thao chưa đạt chuẩn sẽ được thành phố thực hiện xong trong năm 2021.

TRANG NINH