Thứ năm,  26/11/2020
UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 5:

Quyết liệt thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội

LSO-Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp đã dành nhiều thời gian để thảo luận, đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do thiên tai (giông lốc, mưa đá) và diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Tuy nhiên cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Cụ thể, đến nay, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm ước tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2019; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 3,64%; lĩnh vực văn hoá – xã hội dần trở lại bình thường; an sinh xã hội được đảm bảo, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 kịp thời, công khai, minh bạch với tổng số lượt đối tượng được phê duyệt đợt 1 là 196.760 lượt, tổng kinh phí 164,1 tỷ đồng. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững…

Bên cạnh đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, phiên họp cũng thảo luận, bàn giải pháp để triển khai thực hiện 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, qua đó phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2020.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh
phát biểu tại phiên họp

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt của các cấp, các ngành trong triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội những tháng đầu năm 2020.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các cấp, ngành cần thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ; tập trung đẩy nhanh tiến độ chương trình xây dựng nông thôn mới; triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; tập trung giải phóng mặt bằng các dự án, đặc biệt là các dự án trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông nông thôn; chỉ đạo xây dựng quy hoạch khu vực phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Hữu Lũng; tập trung hoàn thành xây dựng đề án phát triển kinh tế ban đêm thành phố Lạng Sơn; đẩy mạnh các hoạt động phát triển du lịch…

Đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo.

Đối với dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo. Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần rà soát, cập nhật số liệu đến hết tháng 6/2020, đồng thời bổ sung một số vấn đề như: tăng cường theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; tập trung xây dựng kế hoạch, lựa chọn các dự án phù hợp, phát huy hiệu quả; ưu tiên các dự án trọng điểm cấp bách; thực hiện nghiêm túc công tác thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định, quyết toán dự án….

Phiên họp cũng nghe và thảo luận dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chấp thuận thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn. Đối với nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đôn đốc các huyện chưa có văn bản đề nghị điều chỉnh danh mục phải có ý kiến chính thức có đề nghị điều chỉnh hay không (thời hạn trước ngày 5/6/2020). Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến tại phiên họp và hoàn chỉnh các nội dung, trình UBND tỉnh trước ngày 10/6/2020.

Phiên họp cũng đã thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác.

TÂN AN