Thứ sáu,  03/07/2020

Hữu Lũng: Nâng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp

(LSO) – Xác định việc đưa được giống cây tốt vào trồng rừng là biện pháp quan trọng để phát triển rừng, do đó, từ năm 2019, các cấp, ngành ở huyện Hữu Lũng đã triển khai chương trình hỗ trợ cải tạo giống cây lâm nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giống cây  lâm nghiệp trên địa bàn. Sau một năm thực hiện, việc hỗ trợ cây keo giống F1 cho bà con bước đầu cho hiệu quả.

Toàn huyện Hữu Lũng hiện có 757 vườn cây con giống lâm nghiệp  phân bố ở 10 xã, thị trấn với tổng diện tích khoảng 150 ha. Các vườn chủ yếu ươm giống cây keo và bạch đàn, trong đó, diện tích vườn ươm là 70 ha, diện tích cây chủ là 80 ha. Không chỉ cung cấp cây giống trên địa bàn toàn huyện, trong tỉnh mà các vườn ươm trên địa bàn huyện còn cung cấp cây giống đến các tỉnh khác, đặc biệt là các tỉnh miền Trung. Vườn ươm cây giống lâm nghiệp là chủ lực về kinh tế của một số hộ gia đình ở huyện Hữu Lũng với mức thu nhập bình quân 100 triệu đồng/hộ/năm, giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động. Tuy nhiên, cơ bản các hộ ươm cây giống lâm nghiệp trên địa bàn chưa chú ý về chất lượng giống cây, chủ yếu ươm các loại giống cây cũ bị thoái hóa, dễ bị sâu bệnh gây hại, chậm phát triển; năng suất, sản lượng gỗ không cao… Để nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn, từ năm 2019, UBND huyện Hữu Lũng đã triển khai chương trình hỗ trợ cải tạo giống cây lâm nghiệp tại các xã: Hòa Thắng, Hồ Sơn, Sơn Hà, Minh Sơn và thị trấn Hữu Lũng. Theo đó, mỗi xã, thị trấn có 10 hộ được hỗ trợ, mỗi hộ được hỗ trợ 1.000 cây keo lai giống F1. Trong quá trình triển khai, Phòng  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thường xuyên tuyên truyền cho chủ vườn ươm các quy định của pháp luật về gieo tạo cây giống và tập huấn quy trình kỹ thuật gieo tạo cây giống.

Cán bộ Phòng NN&PTNT huyện Hữu Lũng thăm vườn cây giống lâm nghiệp trên địa bàn

Tổ hợp tác ươm cây giống lâm nghiệp thị trấn Hữu Lũng là một trong những đơn vị được tham gia chương trình hỗ trợ cải tạo giống cây lâm nghiệp. Tổ có 10 hộ xã viên và được hỗ trợ tổng số lượng 10.000 cây keo lai giống F1 để trồng làm cây chủ. Sau 1 năm trồng cho thấy, cây giống này sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh, thời gian xuất bán cũng sớm hơn 1 tháng so với giống cây keo cũ. Chị Bùi Thị Thanh Xuân, thành viên Tổ hợp tác ươm giống cây lâm nghiệp thị trấn Hữu Lũng cho biết: Giống cây này vượt trội hơn loại giống cây cũ ở chỗ cây lớn nhanh, mã đẹp hơn. Các hộ ở tổ rất mong muốn chương trình tiếp tục cấp thêm nguồn cây giống mới này để nhân rộng và ươm được những giống cây tốt, có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Hòa Thắng là một trong những xã có lợi thế đồi rừng. Toàn xã có khoảng 300 hộ ươm cây giống lâm nghiệp, trong đó có gần 50 hộ có tổng thu nhập thường xuyên từ 300 đến 400 triệu đồng/năm từ trồng rừng và ươm cây giống lâm nghiệp. Năm 2019, xã được tham gia thực hiện chương trình hỗ trợ cải tạo giống cây lâm nghiệp. Sau một thời gian triển khai, việc cải tạo giống cây lâm nghiệp đã mang lại hiệu quả bước đầu. Ông Nông Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng cho biết: Sau 1 năm, bà con tham gia chương trình đã sản xuất thành công cây giống lâm nghiệp mới và bán được giá trung bình là 1.000 đồng/cây giống. Năm 2020, chính quyền xã đã và đang tiếp tục tuyên truyền bà con chuyển đổi sang trồng cây giống mới này. Đồng thời đăng ký với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện hỗ trợ thêm 10 vạn cây nữa để bà con ươm tạo, nhân rộng diện tích trồng cây lâm nghiệp giống mới.

Ông Lương Văn Bính, Phó Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Hữu Lũng cho biết: Sau một năm triển khai thực hiện chương trình cho thấy:  các cây giống được hỗ trợ đến các tổ hợp tác xã, hộ dân phát triển tốt. Cây giống được nhân ra từ các cây chủ F1 có hình thái sinh trưởng, phát triển vượt trội so với các giống cây keo cũ. Năm nay, chương trình tiếp tục xem xét hỗ trợ thêm 4 xã trên địa bàn. Bên cạnh đó, sẽ hỗ trợ phân bón và theo dõi chỉ đạo kỹ thuật sát sao hơn để xây dựng được những mô hình vườn cây giống điểm, chuẩn, chất lượng, giúp bà con có nguồn giống cây lâm nghiệp tốt để trồng rừng. Thành công của chương trình sẽ là tiền đề để huyện triển khai thêm các loại giống cây lâm nghiệp khác, tiến tới xây dựng thương hiệu giống cây lâm nghiệp chất lượng cao của huyện.

HOÀNG HỒNG - NGUYỄN NHIÊN (Hữu Lũng)