Thứ năm,  03/12/2020

Kiểm tra tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn tại huyện Bắc Sơn

LSO-Chiều 11/6/2020, đoàn công tác của Sở Công thương kiểm tra tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa huyện Bắc Sơn.

Huyện Bắc Sơn có 12 chợ (11 chợ xã, 1 chợ trung tâm thị trấn) phục vụ nhu cầu mua bán, giao thương hàng hóa của Nhân dân. Thời gian qua, Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện Bắc Sơn đã thực hiện chuyển đổi mô hình chợ, giao cho 3 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã quản lý, kinh doanh và khai thác các chợ xã trên địa bàn.

Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn, UBND huyện Bắc Sơn đã đăng ký danh mục đầu tư các chợ, trong đó đầu tư xây mới chợ ở các xã: Vũ Sơn, Nhất Hòa, Chiến Thắng, Tân Thành, Tân Tri, Trấn Yên, Vũ Lễ, Đồng Ý; cải tạo, nâng cấp sửa chữa chợ xã Vũ Lăng. Đến nay, các dự án đang triển khai thực hiện.

Tại buổi kiểm tra, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án như: thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo chợ, việc bàn giao mặt bằng chợ, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư chợ…


Trưởng đoàn công tác kết luận tại buổi kiểm tra

Kết luận tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở Công thương đề nghị UBND huyện Bắc Sơn, các phòng ban chuyên môn, UBND các xã tuyên truyền cho người dân hiểu rõ hơn Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2030. Đối với những khó khăn về thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan đến các dự án, UBND huyện chỉ đạo các xã có dự án hỗ trợ, đồng hành cùng các nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

NGỌC MAI