Thứ sáu,  04/12/2020

Đình Lập: Thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách

(LSO) – Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đình Lập đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, các chương trình tín dụng chính sách được triển khai có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đình Lập là huyện nghèo của tỉnh, đời sống người dân còn khó khăn dẫn đến hoạt động của NHCSXH huyện gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Trước thực trạng đó, phòng giao dịch NHCSXH huyện đã bám sát định hướng của chi nhánh tỉnh, xác định nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả. Kết quả, tính đến nay, tổng dư nợ cho vay 15 chương trình tín dụng đạt hơn 191 tỷ đồng, với hơn 5.000 lượt hộ vay, đạt 99,7% kế hoạch được giao năm 2020, tăng 62 tỷ đồng so với ngày 31/12/2015, đạt tỷ lệ tăng bình quân hằng năm 9,7%.

Người dân xã Cường Lợi khai thác nhựa thông

Ông Lương Cao Cường, Phó Giám đốc NHCSXH huyện cho biết: Để có kết quả đó, đơn vị xác định nhiệm vụ hàng đầu là chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng, chú trọng một số chương trình có nhu cầu lớn và khả năng đáp ứng vốn của Trung ương như: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo; cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn… Cùng với giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ; đơn vị phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác để thực hiện. Phòng giao dịch còn chú trọng tham mưu cho Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện có văn bản chỉ đạo và phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện trong việc xác định, lập danh sách đối tượng thụ hưởng kịp thời để triển khai giải ngân…

Theo đó, các chương trình đang triển khai tại huyện có số dư nợ lớn như: chương trình cho vay hộ nghèo đạt 72 tỷ đồng với 1.468 hộ vay; chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn được 30 tỷ đồng với 688 hộ vay; cho vay hộ cận nghèo 32 tỷ đồng với 618 hộ vay… Đặc biệt, với đặc thù là một huyện nghèo, từ năm 2015 đến nay, NHCSXH huyện đã giúp 5.233 lượt khách hàng là hộ nghèo vay vốn với số tiền là 91 tỷ đồng. Qua đó, giúp nhiều hộ nghèo tiếp cận vốn, vươn lên thoát nghèo, xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả cao. Bà Chu Thị Sen, thôn Kim Quán, xã Đình Lập vốn trước đây thuộc diện hộ nghèo, nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn nên đến nay, gia đình bà đã vươn lên thoát nghèo. Bà Sen cho biết: “Gia đình tôi chủ yếu sản xuất nông – lâm nghiệp. Để có vốn phát triển kinh tế, năm 2012, tôi vay NHCS 30 triệu đồng phát triển sản xuất theo hướng “lấy ngắn nuôi dài” là chăn nuôi lợn, gà, trồng hoa màu để duy trì, chăm sóc, trồng mới rừng thông. Hiện nay, gia đình tôi có trên 5 ha rừng thông, một phần diện tích đã cho khai thác, đạt thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Cuộc sống của gia đình tôi đã được cải thiện đáng kể và đã thoát nghèo.

Không riêng gia đình bà Sen, hiệu quả của các chương trình tín dụng ưu đãi đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã Đình Lập, năm 2016, xã có 35,6% hộ nghèo, đến nay giảm xuống còn 5,92%. Ông Hoàng Văn Lương, Phó Chủ tịch UBND xã Đình Lập cho biết: Hiện nay, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi tại xã là 31,8 tỷ đồng với 817 hộ vay. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, các hộ có điều kiện trồng, chăm sóc rừng, chăn nuôi, phát triển kinh doanh có hiệu quả, nhờ đó, đời sống người dân từng bước được cải thiện.

Nhờ triển khai hiệu quả, các chương trình tín dụng ưu đãi đã góp phần đẩy mạnh các phong trào phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn toàn huyện. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đình Lập còn 17,64% (giảm 24,3% so với năm 2015). Cùng với đó, người dân có ý thức sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả nên tỷ lệ thu lãi bình quân hằng năm đạt 101%; tỷ lệ nợ quá hạn giảm từ 0,05% (năm 2015) xuống còn 0,02% tổng dư nợ.

Với những kết quả đó, vừa qua, NHCSXH huyện Đình Lập được NHCSXH Việt Nam khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020; được UBND tỉnh tặng bằng khen trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo -Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

KIM HUYÊN