Thứ bảy,  27/02/2021

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh tại huyện Cao Lộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

LSO-Hôm nay (19/6), Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh (Tổ Công tác) kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm 2020 tại UBND huyện Cao Lộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo báo cáo của 2 cơ quan tại buổi làm việc, thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao, ngay từ đầu năm, 2 cơ quan đã ban hành các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, quyết định triển khai các nhiệm vụ.

Qua đó, tính đến ngày 12/6/2020, UBND huyện Cao Lộc nhận được 13 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao, đã giải quyết 9 nhiệm vụ (trước hạn 4 nhiệm vụ, quá hạn 5 nhiệm vụ), đang giải quyết 4 nhiệm vụ (trong hạn).

Về giải quyết kiến nghị của cử tri, huyện giải quyết xong 7/7 ý kiến của cử tri. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 huyện được giao 121,393 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân thanh toán 42,018 tỷ đồng, đạt 34,6% kế hoạch. Năm 2020, huyện có 16 nhiệm vụ thuộc 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đến nay các nhiệm vụ cơ bản hoàn thành theo tiến độ đề ra…


Đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng
Tổ Công tác phát biểu tại buổi làm việc với sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến 15/6/2020, sở được UBND tỉnh giao 57 nhiệm vụ, trong đó hoàn thành đúng hạn 45 nhiệm vụ, đang thực hiện trong hạn 12 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn. Về giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, sở được UBND tỉnh giao 7 ý kiến, đến nay, sở giải quyết được 1 ý kiến, còn 6 ý kiến liên quan đến đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi sẽ được giải quyết trong thời gian tới; 5/5 nhiệm vụ trọng tâm của sở cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra…

Tại các điểm làm việc, các đại biểu thảo luận, làm rõ một số nội dung về công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo huyện, sở; cải cách thủ tục hành chính; giải ngân vốn đầu tư công; sắp xếp tổ chức bộ máy; tiếp nhận giải quyết kiến nghị của tổ chức, cá nhân…

Phát biểu kết luận tại các điểm làm việc, tổ công tác đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ cơ bản đạt kế hoạch đề ra trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời đề nghị lãnh đạo 2 cơ quan tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.


Đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng
Tổ Công tác phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Cao Lộc

Cụ thể, đối với huyện Cao Lộc, lãnh đạo UBND huyện cần chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm được giao. Cùng với đó, huyện cần quan tâm, cố gắng trong giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, giải quyết kiến nghị của các tổ chức, cá nhân; đôn đốc, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; quan tâm nâng cao  chất lượng công tác chuyên môn của các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần quan tâm tham mưu ban hành cơ chế, chính sách. Đồng thời, tập trung quan tâm giải ngân vốn đầu tư công; cải cách hành chính; hỗ trợ thực hiện các mô hình sản xuất, chế biến sản phẩm; thực hiện có hiệu quả dự án hồ chứa nước Bản Lải…

ĐỖ HOẠT