Thứ sáu,  22/01/2021

Hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ

LSO-Sáng nay (25/6), Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ năm 2020.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng dự toán vốn nước ngoài được giao từ nguồn ngân sách trung ương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là 60 nghìn tỷ đồng, trong đó đã phân bổ cho các bộ ngành trung ương là hơn 18,2 nghìn tỷ đồng; địa phương hơn 38,4 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 6/2020, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài đạt thấp – ước đạt hơn 7,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 13,1% dự toán được giao. Trong đó: bộ, ngành trung ương giải ngân 2.815 tỷ đồng, đạt 15,46%; các địa phương giải ngân 4.611 tỷ đồng, đạt 11,98% so với dự toán được giao.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, tổng vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài trung ương phân bổ cho Lạng Sơn cuối năm 2019 là hơn 478 tỷ đồng và tỉnh đã phân bổ cho 10 chương trình dự án. Đến nay khối lượng giải ngân các chương trình dự án thấp dưới 10% kế hoạch vốn đã phân bổ.

Thảo luận tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã nêu những khó khăn như: do ảnh hưởng dịch bệnh, hàng loạt các thiết bị máy móc và chuyên gia, tư vấn nước ngoài tham gia dự án bị ngừng trệ; cơ chế, chính sách thay đổi buộc chủ đầu tư phải điều chỉnh dự án; công tác giải phóng mặt bằng chậm…

Về giải pháp tháo gỡ, các bộ, ngành, địa phương thống nhất kiến nghị Chính phủ sớm sửa đổi Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về chi phí đầu tư xây dựng công trình. Bộ Tài chính có giải pháp rút ngắn thời gian hoàn chứng từ đối với hình thức thanh toán qua tài khoản đặc biệt. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần sớm tổ chức tập huấn việc thực hiện Nghị định 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư dự án cần nâng cao trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, rà soát, báo cáo và xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị: Trên cơ sở nguồn vốn đã được trung ương phân bổ, các địa phương khẩn trương phân bổ hết ngay trong 6 tháng đầu năm, gắn với đó sớm hoàn chỉnh việc điều chỉnh dự án.

Đối với giải pháp đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn nước ngoài, các bộ, ngành, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công, khi phát sinh khối lượng thực hiện phải phối hợp với nhà tài trợ vốn thực hiện giải ngân thông qua thanh toán điện tử tại tài khoản đặc biệt.

Về triển khai các dự án mới, các chủ đầu tư cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, đấu thầu và ký kết hợp đồng thực hiện. Các địa phương có hợp đồng vay lại cần rà soát các khoản vay, kế hoạch trả nợ và bố trí nguồn vốn đối ứng cho dự án.

Trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành được giao chủ đầu tư chủ động rà soát hồ sơ pháp lý đối với các dự án được giao, nếu có phát sinh vướng mắc cần chủ động báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý, tháo gỡ khó khăn. Đồng thời các chủ đầu tư cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát dự án, phối hợp với các huyện đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh thi công, giải ngân nguồn vốn nước ngoài.

TRANG NINH