Thứ tư,  30/09/2020

Tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng 7 dự án tại các huyện, thành phố

LSO-Sáng nay (6/8), dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Lạng Sơn họp chuyên đề nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh tháng 7/2020.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong tháng 7 có 10/11 huyện, thành phố báo cáo tiến độ, tình hình giải phóng mặt bằng các dự án.

Trong đó, 6 đơn vị gồm thành phố Lạng Sơn và các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng, Hữu Lũng, Lộc Bình, Đình Lập trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ tại 7 dự án và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ thực hiện.

Các dự án gồm: dự án đường dây 220 kV Bắc Giang – Lạng Sơn; khu đô thị Phú Lộc II; khu đô thị Nam Hoàng Đồng thuộc thành phố Lạng Sơn; dự án khu đô thị N20, huyện Cao Lộc; dự án khu dân cư khu II thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng; dự án khu đô thị mới huyện Hữu Lũng và dự án thủy lợi Bản Lải thuộc địa bàn hai huyện: Lộc Bình và Đình Lập.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ căn cứ pháp lý, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc về: áp dụng biện pháp hỗ trợ khác theo thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; xử lý trường hợp xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp; hỗ trợ bồi thường cây ăn quả nhưng trồng trên đất lúa; xem xét phương án bồi thường, hỗ trợ cho các trường hợp có đất nhưng đã bỏ hoang.

Theo đó, đối với một số vướng mắc được nêu tại dự án thủy lợi Bản Lải, huyện Lộc Bình và dự án N20, huyện Cao Lộc; dự án khu đô thị Nam Hoàng Đồng; Phú Lộc II thuộc thành phố Lạng Sơn, các đại biểu thống nhất với giải pháp tháo gỡ do Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đã bước sang tháng 8/2020, do đó, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố phải tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng để hỗ trợ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2020.

Về những vướng mắc cụ thể các huyện, thành phố đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các giải pháp do Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất.

Đối với vướng mắc tại dự án đường dây điện 220 kV Bắc Giang – Lạng Sơn thuộc địa bàn xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn của các hộ có đất bị ảnh hưởng bởi hành lang đường điện, UBND tỉnh cho phép UBND thành phố thực hiện hỗ trợ theo mức bồi thường quy định tại Điều 8 Quy định 12 của UBND tỉnh về bồi thường thiệt hại về đất do hạn chế khả năng sử dụng đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 47 và Điều 19 Nghị định 14 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn lưới điện; giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu sửa đổi một số điều trong Quy định 12 của UBND tỉnh.

Về dự án khu dân cư khu II thị trấn Na Sầm, đối với các trường hợp xây dựng nhà trái phép, theo nguyên tắc là không hỗ trợ, để đảm bảo căn cứ pháp lý, UBND huyện Văn Lãng rà soát lại toàn bộ các thông báo thu hồi đất và các giấy tờ liên quan báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2020 để tham mưu UBND tỉnh quyết định.

Đối với vướng mắc về trồng cây ăn quả trên đất trồng lúa tại dự án khu đô thị mới huyện Hữu Lũng, UBND tỉnh đồng ý hỗ trợ bằng 100% theo đơn giá của UBND tỉnh.

Về những vướng mắc tại dự án thủy lợi Bản Lải thuộc địa bàn huyện Đình Lập, liên quan những thửa đất có ranh giới, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có hồ sơ địa chính do các hộ quản lý nhưng đã bỏ hoang từ 2 đến 10 năm nay bị thu hồi, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Đình Lập rà soát lại và giải quyết theo thẩm quyền. Đối với những thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận và có hồ sơ địa chính thì huyện thực hiện bồi thường theo quy định.

TRANG NINH