Thứ năm,  01/10/2020
Hội nghị điển hình tiên tiến ngành thuế lần thứ V:

Gần 18.000 tập thể, cá nhân được khen thưởng

LSO- 18/8/2020, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ V theo hình thức trực tuyến toàn quốc.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có các đồng chí lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, các phòng chuyên môn, chi cục thuế trực thuộc trên địa bàn.

Trong những năm qua, các phong trào thi đua luôn được ngành quan tâm tổ chức triển khai thực hiện, kết hợp giữa thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hằng năm, Tổng cục Thuế đều phát động các phong trào thi đua thường xuyên và chuyên đề. Các phong trào thi đua được triển khai cụ thể, sôi nổi đã góp phần không nhỏ vào kết quả vượt thu ngân sách. Cụ thể, các khoản thu do cơ quan thuế quản lý giai đoạn 2015-2019 đều thu vượt dự toán giao.

Cùng với thi đua phấn đấu hoàn thành thu vượt dự toán, ngành thuế còn thường xuyên đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu cải cách và hiện đại hóa ngành thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế… Qua đó giai đoạn 2015-2020, đã có gần 18.000 tập thể, cá nhân (bao gồm hơn 3.900 lượt tập thể, hơn 13.900 cá nhân) của ngành thuế được khen thưởng. Trong đó, tiêu biểu như: 1 tập thể được nhận Huân chương Độc lập hạng Ba; 424 tập thể, cá nhân được nhận Huân chương Lao động các hạng:Nhất, Nhì, Ba.

Giai đoạn 2021-2025, ngành thuế tiếp tục tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, qua đó quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách được giao; tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa ngành thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong ngành thuế đã được khen thưởng. Ngành thuế thông qua quyết tâm thư, phát động phong trào thi đua và thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V năm 2020.

Đối với Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn, các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, qua đó góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành. Thu ngân sách giai đoạn 2016-2020 đều vượt dự toán, số thu năm sau cao hơn năm trước. Trong giai đoạn, ngành thuế Lạng Sơn có 3 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động, 143 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh.

 

TÂN AN