Thứ hai,  21/09/2020

Các Bộ trưởng Kinh tế-Hội đồng đầu tư ASEAN đồng thuận trong các Nghị định thư

Các Bộ trưởng hoan nghênh việc Nghị định thư thứ hai và Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (gọi tắt là ACIA).

Tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế-Hội đồng Đầu tư ASEAN lần thứ 23 vừa khai mạc vào sáng 25/8 tại Hà Nội, các Bộ trưởng hoan nghênh việc Nghị định thư thứ hai và Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (gọi tắt là ACIA), có hiệu lực vào ngày 18/6/2020, sau khi Ban Thư ký ASEAN nhận được các văn kiện phê chuẩn cuối cùng.

Theo đó, Nghị định thư thứ hai sửa đổi ACIA đã sửa định nghĩa về nhà đầu tư là “thể nhân” trong ACIA để đề cập đến việc đối xử với thường trú nhân theo ACIA. Trong khi Nghị định thư thứ ba sửa đổi ACIA đã loại bỏ đoạn 8 trong hướng dẫn áp dụng danh mục bảo lưu của ACIA, điều này tạo điều kiện đối xử bình đẳng cho tất cả các nhà đầu tư của các nước thành viên ASEAN.

Các Bộ trưởng cũng hoan nghênh việc hoàn tất việc ký Nghị định thư thứ tư sửa đổi ACIA vào ngày 15/7/2020. Nghị định thư này quy định bổ sung thêm nghĩa vụ TRIMs-Plus cấm đặt ra yêu cầu hoạt động đối với các khoản đầu tư vào ACIA.

Các Bộ trưởng đánh giá cao nỗ lực của các nước thành viên ASEAN trong việc thực hiện các biện pháp và sáng kiến cần thiết để ASEAN duy trì được sự hồi phục nhanh chóng, cởi mở và hấp dẫn đầu tư, hỗ trợ các nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư của họ vượt qua những thời điểm khó khăn chưa từng có do đại dịch Covid-19 gây ra.

Các Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho các cán bộ đề xuất các sáng kiến khu vực để tạo thuận lợi cho đầu tư vào ASEAN và chuẩn bị cho trạng thái bình thường mới hậu Covid-19./.

Theo VOV