Thứ bảy,  26/09/2020

Văn Lãng siết chặt quản lý đất đai

(LSO) – Do buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về đất đai, năm 2019 có 4 cán bộ là chủ tịch UBND xã và công chức địa chính của một số xã trên địa bàn huyện Văn Lãng bị xử lý kỷ luật cảnh cáo. Trước tình hình đó, UBND huyện thực hiện các biện pháp siết chặt công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Qua đó, các vi phạm về sử dụng đất trái mục đích và lấn, chiếm đất đã giảm đáng kể, lĩnh vực quản lý đất đai ở huyện từng bước đi vào nền nếp.

Ông Hoàng Dương Tuấn, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Lãng cho biết: Trong năm 2018, chỉ riêng tại xã Tân Mỹ và xã Tân Thanh có tới 23 trường hợp sử dụng đất trái mục đích, lấn, chiếm đất gây bức xúc trong dư luận. Cán bộ các xã này trong năm 2019 đã bị xử lý kỷ luật. Nhằm chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lãng đã ban hành Nghị quyết số 84 ngày 27/3/2019 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Cán bộ địa chính – xây dựng xã Hoàng Việt giải quyết thủ tục đất đai cho người dân

Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các xã, thị trấn chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý đất đai trong phạm vi mình quản lý. Ngoài ra, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng đất đai. Song song với đó, phòng chủ trì cùng  các cơ quan chuyên môn hướng dẫn nghiệp vụ đối với các xã, thị trấn trong việc kiểm tra, lập thủ tục xử lý vi phạm hành chính về đất đai. Đặc biệt là các địa bàn trọng điểm như các xã: Tân Mỹ, Tân Thanh, Thụy Hùng, Hoàng Việt, Bắc Hùng, Bắc Việt và thị trấn Na Sầm.

Tìm hiểu thực tế tại xã Bắc Hùng và xã Hoàng Việt ngày 19/8/2020, chúng tôi ghi nhận công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại hai đơn vị này bước đầu đã đi vào nền nếp. Theo báo cáo của UBND các xã, trong 8 tháng đầu năm 2020, UBND xã Bắc Hùng đã phát hiện xử lý 1 trường hợp tự ý san gạt và chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. Còn tại xã Hoàng Việt, trong 8 tháng đầu năm không có hiện tượng lấn, chiếm và sử dụng đất sai mục đích hoặc xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp chưa chuyển đổi.

Đáng chú ý, theo ông Hoàng Dương Tuấn, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Lãng, trong năm 2019 và 8 tháng đầu năm 2020, xã Tân Mỹ chưa phát hiện trường hợp vi phạm. Đối với xã Tân Thanh, tình trạng vi phạm về đất đai đã giảm rõ rệt, nếu như năm 2018, trên địa bàn xã có 12 trường hợp vi phạm thì đến năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, số trường hợp vi phạm giảm còn 6 trường hợp.

Theo thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Lãng, trong 8 tháng đầu năm 2020, phòng đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành 7 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai đối với 7 gia đình vi phạm (6 trường hợp tại xã Tân Thanh và 1 trường hợp tại xã Gia Miễn) với tổng tiền phạt 45,5 triệu đồng (giảm 2 vụ so với cùng kỳ).

Mặc dù số vụ vi phạm về đất đai đã có dấu hiệu giảm nhưng một số địa bàn vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm. Để tiếp tục chỉ đạo, điều hành công tác này bảo đảm tính liên tục nghiêm túc, ngày 31/7/2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Công văn số 1788 gửi các đơn vị liên quan về tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện. Trong đó nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của chính quyền cấp xã, thị trấn trong thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý đất đai do cấp mình quản lý.

Ông Lê Tuấn Minh, Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng cho biết: Từ đầu năm 2020 đến nay, qua thực tế nắm bắt tình hình tại các xã, thị trấn cho thấy, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cấp xã trong công tác quản lý đất đai từng bước được phát huy. Ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của người dân và tổ chức có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tại một số địa bàn trọng điểm như xã Tân Thanh còn tiềm ẩn phức tạp vi phạm về đất đai, xây dựng. Hiện huyện đã thành lập 2 tổ công tác để hỗ trợ xã nắm bắt thông tin, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm tại địa bàn này.

TRANG NINH