Chủ nhật,  27/09/2020

Giám sát đầu tư cộng đồng ở Bình Gia: Còn nhiều khó khăn

(LSO) – Từ năm 2019, hoạt động của các ban giám sát đầu tư cộng đồng tại cấp xã ở huyện Bình Gia gặp nhiều khó khăn do nhân sự biến động, thiếu thông tin về công trình, chưa có sự phối hợp của các chủ đầu tư trong cung cấp hồ sơ tài liệu về dự án cho các ban giám sát đầu tư cộng đồng để thực hiện giám sát theo quy định.

Từ năm 2019 đến nay, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã Thiện Thuật đã giám sát độc lập được 6 công trình xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án do Nhà nước đầu tư. Đơn cử trong năm 2019, qua hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng, Ban Giám sát xã đã phát hiện mặt cầu của công trình cầu Khuổi Thoong cao hơn so với mặt đường dẫn, qua đó, ban đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công khắc phục. Sau khi có ý kiến của Ban Giám sát xã, nhà thầu đã phối hợp với chủ đầu tư khắc phục bất cập của công trình. Ông Trần Hữu Ngoan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thiện Thuật cho biết: Mặc dù đạt được những kết quả như trên nhưng thực tế, trong quá trình hoạt động, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã chưa nhận được sự phối hợp từ các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công trình dẫn đến hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng gặp nhiều khó khăn.

Cán bộ Ủy ban MTTQ huyện Bình Gia và xã Thiện Thuật kiểm tra công trình xây dựng cầu Khuổi Thoong (xã Thiện Thuật)

Mông Ân là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Những năm trước, xã được đầu tư rất nhiều công trình xây dựng cơ sở hạ tầng. Khác với xã Thiện Thuật, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã Mông Ân chưa thực hiện được cuộc giám sát độc lập nào mà chủ yếu lồng ghép với tư vấn giám sát theo hợp đồng đã được ký kết với chủ đầu tư. Ông Hoàng Sỹ Danh, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Do Ban Giám sát không được tiếp cận hồ sơ công trình, đội ngũ giám sát viên cũng không có hiểu biết sâu về lĩnh vực xây dựng, hơn nữa, khi Ban Giám sát xã đề nghị chủ đầu tư cung cấp các văn bản về dự án thì cũng không có phản hồi, vì vậy để giám sát được các công trình, ban chỉ có cách lồng ghép với đơn vị tư vấn giám sát để thực hiện nhiệm vụ.

Theo số liệu của Ủy ban MTTQ huyện Bình Gia, trong năm 2019 và 8 tháng đầu năm 2020, 19 xã, thị trấn của huyện đã thành lập được 22 ban giám sát đầu tư cộng đồng, các ban đã thực hiện được 23 cuộc giám sát đầu tư cộng đồng các công trình xây dựng. Tuy nhiên, trong 22 ban thì có tới 10 ban chưa thực hiện được giám sát đối với các công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Ông Hoàng Xuân Đình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bình Gia cho biết: Thời gian qua, hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng tại các xã, thị trấn chưa được liên tục, chưa đi vào chiều sâu, hiệu quả còn thấp. Nguyên nhân là nhân sự tại các xã thường xuyên thay đổi (thời điểm đầu năm 2020 có tới 8 xã chưa kiện toàn được nhân sự là chủ tịch ủy ban MTTQ xã). Bên cạnh đó, hoạt động của các ban giám sát đầu tư cộng đồng cấp xã chưa nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Việc cung cấp thông tin cho các ban giám sát đầu tư cộng đồng của các chủ đầu tư theo quy định của pháp luật chưa được thực hiện nghiêm túc.

Để tháo gỡ những khó khăn nêu trên, ông Đình cho biết: Hiện việc kiện toàn nhân sự là chủ tịch ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã cơ bản xong. MTTQ huyện đang xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho các thành viên ban giám sát. Ngoài ra, MTTQ huyện cũng sẽ kiến nghị Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chức năng được giao làm chủ đầu tư công trình phối hợp với cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cấp xã hướng dẫn hoạt động đối với các ban giám sát đầu tư cộng đồng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Gắn với đó cần có cơ chế, chính sách động viên các thành viên của ban giám sát nhằm phát huy trách nhiệm cùng Nhân dân là “tai mắt” của Đảng, Nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư các công trình phục vụ sản xuất sinh hoạt của Nhân dân.

CÔNG QUÂN