Thứ sáu,  18/09/2020

Lập phương án sử dụng đất công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương: Tập trung hoàn thiện phương án

(LSO) – Việc xây dựng phương án sử dụng đất công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương (xây dựng phương án sử dụng đất) trên địa bàn tỉnh được thực hiện từ tháng 10/2019. Tính đến tháng 8/2020, công tác xây dựng phương án sử dụng đất (gồm 35 xã của 5 huyện) mới có 7 xã được UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án. Theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường, việc thực hiện như trên tiến độ chậm. Để đảm bảo hoàn thiện phương án ở cấp huyện xong trong tháng 10/2020 và trình UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2020, cấp chính quyền, ngành chức năng tập trung triển khai các giải pháp.

Xã Hòa Thắng (huyện Hữu Lũng) là xã có diện tích đất lâm nghiệp do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc bàn giao về địa phương nhiều nhất huyện với 2.510,28 ha. Để việc lập phương án sử dụng phần đất trên đạt hiệu quả, tháng 12/2019, UBND xã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phương án sử dụng đất, giao nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các thôn. Ông Nông Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hiện nay, xã đã và đang rà soát phần đất để làm các công trình công cộng của xã (nghĩa trang, nhà văn hóa,…) và phần đất bàn giao cho người dân. Cùng với đó, xã rà soát hiện trạng thửa đất, tuyên truyền để người dân hiểu và phối hợp đo đạc diện tích thửa đất.

Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lộc Bình rà soát số liệu, hiện trạng thửa đất để lập phương án sử dụng đất

Huyện Hữu Lũng có 7.340,82 ha đất lâm nghiệp do Công ty  TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc bàn giao quản lý thuộc địa bàn 13 xã, thị trấn. Đến nay,  có 3 xã đã hoàn thiện phương án và được UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt, còn 10 xã, thị trấn đang tập trung thực hiện. Để thực hiện lập phương án đảm bảo kế hoạch, đầu năm 2020, huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng phương án cấp huyện, thành lập tổ công tác giúp việc cho ban chỉ đạo. Trong đó, thành viên tổ công tác phụ trách các xã để hướng dẫn, hỗ trợ các xã thống kê thông tin, số liệu thửa đất… Ngoài ra, huyện  triển khai lập phương án các xã theo tháng (trong đó, 4 xã thực hiện trong tháng 7, 4 xã thực hiện trong tháng 8, 3 xã trong tháng 9 và 1 xã trong tháng 10).

Ông Cao Văn Hòa, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hữu Lũng cho biết: Trong xây dựng phương án sử dụng đất còn gặp những khó khăn nhất định như: việc tiếp cận của Nhân dân đối với phương án sử dụng đất lập ban đầu tại xã còn hạn chế, số hộ, số diện tích đất lập phương án sử dụng đất lớn, nhiều mục đích sử dụng đất khác nhau; do lịch sử để lại, các diện tích đất lâm trường cũ đã bị lấn chiếm;… Để giải quyết khó khăn, vướng mắc, phòng cử cán bộ hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện và giải quyết vướng mắc phát sinh tại cơ sở. Đến nay, ngoài 3 xã đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án, huyện đã lập phương án xong 5 xã, còn 5 xã, phòng tiếp tục triển khai theo kế hoạch.

Huyện Lộc Bình có 2.711 ha đất do công ty lâm nghiệp chuyển về địa phương, thuộc địa bàn 16 xã, thị trấn. Tỉnh giao huyện lập phương án của 14 xã. Đến nay, huyện có 4 xã được UBND tỉnh phê duyệt phương án; 7 xã đã hoàn thiện xong phương án cấp huyện, 3 xã còn lại (Nam Quan, Tam Gia, Sàn Viên) đang tiến hành các bước lập phương án. Để hoàn thiện phương án theo kế hoạch, UBND huyện Lộc Bình ban hành các văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, cơ quan chuyên môn triển khai các biện pháp. Theo ông Bùi Xuân Mai, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, hiện nay còn 3 xã phải lập phương án, khó khăn lớn nhất là diện tích đo bao lớn (diện tích chưa tách được thửa) do người dân chưa hợp tác thực hiện đo tách. Hiện, huyện thành lập đoàn để xuống các xã tuyên truyền, vận động người dân phối hợp thực hiện đo tách thửa. Qua đó, đảm bảo lập phương án theo kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay, có 7/35 xã được UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất; 12/35 xã xây dựng phương án xong ở cấp huyện. Để hoàn thành phương án, cơ quan chuyên môn của tỉnh, UBND các huyện tích cực  triển khai các giải pháp.

Ông Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng phương án, ngày 28/7/2020, sở ban hành kế hoạch đôn đốc thực hiện phương án sử dụng đất các công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương gửi các huyện, cơ quan liên quan. Theo đó, các huyện hoàn thành phương án cho từng xã theo từng tháng (từ tháng 7 đến tháng 10) để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2020. Hiện nay, việc lập phương án đang được thực hiện theo đúng kế hoạch, phấn đấu hoàn thành đảm bảo tiến độ đề ra.

Việc xây dựng phương án sử dụng đất được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đưa vào nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành trong năm 2020. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung hoàn thiện phương án trình UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2020.
ĐỖ HOẠT