Thứ bảy,  26/09/2020

Cao Lộc: Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư

(LSO) – Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ gắn với quản lý chất lượng công trình; gắn việc giải ngân vốn đầu tư công với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân; yêu cầu các xã phối hợp tháo gỡ kịp thời  vướng mắc về giải phóng mặt bằng… Đó là các giải pháp mà UBND huyện Cao Lộc đã yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện để đẩy nhanh tiến độ xây lắp, giải ngân các nguồn vốn đầu tư  theo kế hoạch.

Năm 2020, huyện Cao Lộc được giao quản lý 122,6 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong 8 tháng đầu năm 2020, toàn huyện đã giải ngân được 68,3 tỷ đồng, tương đương 56% kế hoạch vốn. Tuy nhiên, còn nhiều nguồn vốn giải ngân đạt thấp như: vốn chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững đạt 29% kế hoạch; vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư đạt 28% kế hoạch…

Thực hiện hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2020, huyện Cao Lộc được giao kế hoạch vốn hơn 16,3 tỷ đồng. Trong đó bố trí cho 14 công trình khởi công mới với kế hoạch vốn hơn 8,6 tỷ đồng nhưng tiến độ giải ngân rất chậm. Tính đến cuối tháng 8/2020, mới có 1 công trình thực hiện giải ngân với số vốn 400 triệu đồng.

Công nhân Công ty TNHH Một thành viên Hà Thắm thi công Trường Mầm non xã Tân Liên

Đối với nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mặc dù khối lượng giải ngân đạt khá hơn nhưng vẫn chậm so với yêu cầu. Năm 2020, huyện được phân bổ 65,8 tỷ đồng, trong đó bố trí cho 13 công trình khởi công mới tại xã Xuất Lễ và xã Tân Liên với kế hoạch vốn hơn 35 tỷ đồng. Tuy nhiên đến đầu tháng 9/2020, các công trình khởi công mới giải ngân được 14,5 tỷ đồng, tương đương 41% kế hoạch.

Nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân các nguồn vốn đạt thấp do công tác giải phóng mặt bằng chậm; khâu tư vấn lập, thẩm định dự án còn gặp vướng mắc về cơ chế, chính sách; diễn biến thời tiết đầu năm tiêu cực ảnh hưởng đến thi công…

Cụ thể, xã Tân Liên có công trình xây dựng đường trục xã với chiều dài khoảng 1 km đường Nà Hán – Nà Pinh và Nà Hán – Pò Chần sử dụng vốn chương trình xây dựng nông thôn mới với kế hoạch vốn hơn 1,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, do công tác vận động Nhân dân hiến đất gặp vướng mắc nên đến cuối tháng 8/2020, vấn đề mặt bằng của dự án mới giải quyết xong. Dự kiến ngày 6/9/2020, tuyến đường mới được khởi công xây dựng.

Để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư thuộc kế hoạch vốn năm 2020, UBND huyện Cao Lộc đã triển khai nhiều giải pháp như: hằng tháng tổ chức giao ban với chủ đầu tư, nhà thầu và Phòng Kế hoạch  – Tài chính để nắm bắt tiến độ, tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn triển khai; chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với chính quyền cấp xã tháo gỡ về mặt bằng…

Ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc cho biết: Từ tháng 4/2020 đến nay, UBND huyện đã ban hành 6 văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình và giải ngân vốn đầu tư. Trong đó, huyện yêu cầu Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Tài chính  – Kế hoạch theo dõi, đưa kết quả giải ngân vốn đầu tư làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân được giao phụ trách dự án. Ngoài ra, thực hiện nghiêm việc xử phạt đối với các chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành. Gắn với đó, UBND huyện tăng cường kiểm tra hiện trường gắn với quản lý chất lượng công trình, đôn đốc nhắc nhở các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị để thi công các hạng mục.

Ông Hà Văn Thắm, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Hà Thắm trúng thầu 2 công trình nông thôn mới tại xã Tân Liên cho biết: Trong tháng 7 và tháng 8/2020, đơn vị liên lục nhận được văn bản của UBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Nhận thức rõ trách nhiệm, công ty đã lập lại kế hoạch xây lắp và huy động tối đa nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu hoàn thành toàn bộ các công trình tại xã Tân Liên trong tháng 11/2020, về đích sớm 1 tháng so với hợp đồng đã ký.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, triển khai đồng bộ các giải pháp, huyện Cao Lộc phấn đấu đến ngày 25/9/2020, tỷ lệ giải ngân của huyện đạt 65% kế hoạch và đến 31/12/2020, hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

TRANG NINH