Thứ bảy,  24/10/2020

Khánh thành nhà văn hóa thôn tại xã Hoàng Đồng

LSO-Sáng nay (22/9), Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn phối hợp với UBND xã Hoàng Đồng tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà văn hóa thôn Khòn Pịt, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.


Lãnh đạo Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn và
lãnh đạo UBND xã Hoàng Đồng ký kết biên bản bàn giao nhà văn hóa thôn Khòn Pịt

Nhà văn hóa thôn Khòn Pịt được khởi công xây dựng vào ngày 7/6/2020. Sau 3 tháng thi công xây dựng, công trình đã hoàn thành vào ngày 6/9/2020 với tổng diện tích là 685,6 m2; chi phí đầu tư xây dựng là 1,2 tỷ đồng.

Nguồn vốn để xây dựng do Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn đầu tư 100% và gồm các hạng mục: nhà văn hóa với sức chứa trên 100 người, nhà vệ sinh, nhà bếp, sân vườn cây xanh.

Công trình được đưa vào sử dụng sẽ là trung tâm hội họp, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn thôn và là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đây là công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

KIM HUYÊN – NGỌC MAI