Thứ sáu,  27/11/2020

Một số thành tựu kinh tế – xã hội nổi bật giai đoạn 2015 – 2020

(LSO) – Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và tham gia tích cực của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Hoạt động của chính quyền các cấp, của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; công tác cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương có những chuyển biến rõ nét. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc. Đó là nền tảng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Dưới đây là một số thành tựu kinh tế – xã hội nổi bật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020.

     1. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực và đúng hướng

Trong nhiệm kỳ qua, do chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và các tác động của tình hình trong nước, thế giới nên tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015 – 2020 chưa đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên về tổng thể, cơ cấu kinh tế tiếp tục có bước chuyển dịch tích cực và đúng hướng, đời sống Nhân dân được nâng cao. Cụ thể: ngành nông, lâm nghiệp chiếm 20,83%, công nghiệp – xây dựng 23,55%, dịch vụ 50,87%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4,75%.

     2. Kim ngạch xuất, nhập khẩu bình quân hằng năm tăng 6,1%

Hàng hoá xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: TRÍ DŨNG

Giai đoạn 2015 – 2020, tỉnh tập trung hoàn thiện hệ thống quy hoạch các khu chức năng thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; huy động hơn 16.000 tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng của khu kinh tế cửa khẩu. Tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chủ động trong công tác đối ngoại để nâng cao năng lực thông quan, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hoá qua địa bàn. Năm 2020, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt 5.500 triệu USD, bình quân hằng năm tăng 6,1%. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng địa phương ước đạt 150 triệu USD, bình quân hằng năm tăng 9,34%.

     3. Toàn tỉnh có 74 xã nông thôn mới

Đoàn viên, thanh niên huyện Tràng Định bê tông hóa đường giao thông.  Ảnh: HOÀNG VƯƠNG

Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra đến năm 2020 có 72 xã nông thôn mới, đến nay, số xã nông thôn mới đã vượt mục tiêu. Trong 5 năm qua, chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được các cấp, ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện và đạt kết quả quan trọng. Qua đó, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2020, toàn tỉnh có 74/207 xã đạt chuẩn nông thôn mới (65/181 xã sau sáp nhập), tăng 61 xã so với năm 2015; số tiêu chí nông thôn mới bình quân toàn tỉnh đạt 12,7 tiêu chí/xã, tăng 5,3 tiêu chí/xã; có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xây dựng được 30 khu dân cư kiểu mẫu; thành phố Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

     4. Tổng vốn đầu tư gấp 2,3 lần giai đoạn trước

Đầu nhiệm kỳ, toàn tỉnh phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 76 đến 78 nghìn tỷ đồng, thì đến nay, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 101,5 nghìn tỷ đồng, gấp 2,3 lần giai đoạn 2011 – 2015. Nguồn vốn đầu tư công được ưu tiên cho các công trình hạ tầng cấp thiết (giao thông, điện, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế…) và tập trung cho các khu vực kinh tế trọng điểm, khu vực nông thôn, vùng cao, biên giới. Từ đó tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân

     5. Doanh nghiệp thành lập mới tăng 79%

Công nhân Công ty TNHH Bảo Long tích cực tham gia sản xuất, nâng cao năng suất lao động.  Ảnh: NGỌC HIẾU

Nhiệm kỳ qua, các cấp, ngành đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong 5 năm, có gần 1.900 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 79%; số vốn đăng ký tăng 120% so với giai đoạn trước. Hiện toàn tỉnh có trên 3.350 doanh nghiệp hoạt động, vốn đăng ký khoảng 29.000 tỷ đồng, duy trì việc làm cho trên 50.250 lao động, thu nhập bình quân hằng tháng trung bình khoảng 5 triệu đồng/người.

     6. Có thêm 95 trường học đạt chuẩn quốc gia

Học sinh Trường Tiểu học thị trấn Bắc Sơn giới thiệu mô hình “Bộ đồ chơi học tập logic” tại ngày hội Stem cấp tỉnh.  Ảnh: HOÀNG TÙNG

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2015 – 2020, toàn tỉnh có thêm 70 đến 75 trường học đạt chuẩn quốc gia, đến năm 2020 có từ 200 đến 205 trường học đạt chuẩn quốc gia, thì từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh  có thêm 95 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh lên 255 trường.

Duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non đối với trẻ em 5 tuổi tại 100% xã, phường, thị trấn. Công tác giáo dục dân tộc được chú trọng, củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú. Thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình giáo dục; tích cực chuẩn bị và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới theo đúng tiến độ.

     7. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,61%/năm

Mục tiêu đầu nhiệm kỳ đặt ra là phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm khoảng 2%. Tuy nhiên, với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong những năm qua giảm nhanh, đặc biệt là những năm cuối nhiệm kỳ. Cụ thể: tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 25,95% năm 2015 xuống còn 7,89% năm 2020, bình quân hằng năm giảm 3,61%.

     8. Tỷ lệ thôn, bản, khối phố có nhà văn hóa đạt 99%

Sân chơi thể thao tại nhà văn hóa khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình.  Ảnh: LƯƠNG THẢO

Trong 5 năm qua, các thiết chế văn hóa tiếp tục được quan tâm, đầu tư, tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn, tổ dân cư văn hóa, cơ quan văn hóa ngày càng cao. Năm 2020, tỷ lệ thôn, tổ dân cư có nhà văn hoá đạt 99%, tăng 10,1% so với năm 2015, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI đề ra (trong đó, có 45,6% nhà văn hoá đạt chuẩn); toàn tỉnh có 77% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 78% thôn, tổ dân cư đạt danh hiệu thôn, tổ dân cư văn hóa; 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu cơ quan văn hóa.

     9. Các chỉ tiêu về y tế vượt cao so với mục tiêu giai đoạn 2015 – 2020

Cán bộ Trung tâm Y tế thành phố Lạng Sơn hướng dẫn người dân rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.  Ảnh: TRIỆU THÀNH

Mục tiêu giai đoạn 2015 – 2020 đặt ra là đến năm 2020 có 50% số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; có 10 bác sỹ và 29,4 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh dự kiến có 164/226 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã (145/200 xã, phường, thị trấn sau sáp nhập), đạt 72,6%; có 11 bác sỹ và 30,7 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 98%.

     10. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%

Trong công tác đào tạo nghề, các cấp, ngành đã quan tâm thực  hiện tốt việc phân luồng học sinh; chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hằng năm đào tạo trên 16 nghìn lao động, trong đó, đào tạo nghề khoảng 11,8 nghìn người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 43,4% năm 2015 lên 55% năm 2020, đạt mục tiêu đề ra.