Thứ sáu,  22/01/2021

Công ty Điện lực Lạng Sơn: Tích cực chuẩn hóa thông tin khách hàng

(LSO) – Từ đầu năm 2020, Công ty Điện lực Lạng Sơn triển khai các biện pháp chuẩn hóa thông tin khách hàng. Qua đó, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai chương trình số hóa của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Để thực hiện có hiệu quả công tác chuẩn hóa thông tin khách hàng, công ty đã thành lập Ban Chỉ đạo về thực hiện chuẩn hóa thông tin khách hàng; giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện chuẩn hóa thông tin khách hàng cho các điện lực cấp huyện theo lộ trình từng tháng, quý, năm phù hợp với nhân lực và cân đối với các công việc quản lý vận hành, sản xuất kinh doanh khác. Tại các điện lực cấp huyện thành lập tiểu ban chỉ đạo thực hiện chuẩn hóa thông tin tại hiện trường, cũng như trên phần mềm theo kế hoạch giao của công ty.

Cán bộ Điện lực thành phố Lạng Sơn cập nhật thông tin khách hàng vào phần mềm CMIS

Điện lực thành phố Lạng Sơn là một trong những đơn vị tích cực trong công tác chuẩn hóa thông tin khách hàng. Đơn vị đã thành lập tiểu ban chỉ đạo, xây dựng ban hành kế hoạch cụ thể để thực hiện theo kế hoạch của công ty. Được biết đơn vị quản lý cần chuẩn hóa thông tin 333 trạm biến áp. Từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã chuẩn hóa thông tin được 88 trạm; dán biển số cột, biển tên lộ, số thứ tự hòm công tơ trên cột, số pha, tem nhận diện khách hàng được 1 trạm biến áp tại trạm biến áp Bà Triệu 3 (phường Hoàng Văn Thụ). Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2020, đơn vị sẽ thực hiện chuẩn hóa thông tin được 270 trạm và hết năm 2021 sẽ hoàn thiện xong 100% số trạm. Ông Trần Xuân Quảng, Giám đốc Điện lực thành phố Lạng Sơn cho biết: Việc chuẩn hóa thông tin tạo thuận lợi cho khách hàng xác định được rõ vị trí cột, hòm công tơ, công tơ của gia đình để giám sát và phản ánh về tình hình sử dụng điện. Đồng thời, giúp điện lực thông báo cắt điện, sửa chữa, khắc phục các sự cố kịp thời; góp phần quản lý, điều hành, thực hiện hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình số hóa.

Được biết, toàn tỉnh có gần 2.000 trạm biến áp (trong đó, 1.432 trạm biến áp công cộng, 502 trạm biến áp chuyên dùng), 132.000 vị trí cột với gần 245.000 khách hàng cần chuẩn hóa thông tin. Với các biện pháp tích cực, hiệu quả, đến nay, ngành điện Lạng Sơn đã chuẩn hóa trên phần mềm CMIS được 163 trạm biến áp; chuẩn hóa ngoài hiện trường và trên sơ đồ 1 sợi được 331 trạm biến áp, 30.000 vị trí cột.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: Việc chuẩn hóa thông tin khách hàng là công tác quan trọng trong thực hiện hiệu quả các dịch vụ khách hàng, sản xuất kinh doanh, quản lý vận hành lưới điện và thực hiện chương trình số hóa trong toàn công ty và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Từ nay đến hết năm 2020, công ty thực hiện chuẩn hóa ngoài hiện trường và trên sơ đồ 1 sợi; cập nhật trên phần mềm CMIS 500 trạm biến áp; triển khai dán biển số cột, biển tên lộ, số thứ tự hòm công tơ trên cột, số pha, tem nhận diện khách hàng tại hiện trường 300 trạm biến áp. Đồng thời phấn đấu triển khai chuẩn hóa thông tin xong toàn bộ trong năm 2021.

Chuẩn hóa thông tin khách hàng là thống nhất quy cách và chất liệu biển số cột, biển tên lộ, số thứ tự hòm công tơ trên cột, số pha, tem nhận diện khách hàng ngoài hiện trường của đường dây hạ áp theo quy định chung của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (NPC). Cùng với đó là chuẩn hóa và thống nhất toàn bộ các thông tin của khách hàng giữa các phần mềm dùng chung, sơ đồ 1 sợi với thực tế quản lý hiện hành.
ĐỖ HOẠT