Thứ sáu,  22/01/2021

81% doanh nghiệp lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh quý 4

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy 81% đơn vị đánh giá sẽ ổn định và tốt hơn trong quý 4.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ảnh minh họa.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy 81% doanh nghiệp lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý 4.

Thông tin được Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/9.

Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 9, ảnh hưởng của dịch COVID-19 cộng thêm “tâm lý” về tháng Bảy âm lịch (trùng vào tháng 9) nên cả nước chỉ có 10.300 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 203,300 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 83.000 người, giảm tương ứng 23,1%; 29,6% và 13,8% so với tháng Tám.

Như vậy, tính chung 9 tháng, cả nước có gần 99.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1,43 triệu tỷ đồng, tổng số lao động đăng ký là 777.900, giảm 3,2% về số doanh nghiệp, tăng 10,7% về vốn đăng ký và giảm 16,3% về số lao động so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu tính cả 2,17 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm nay là 3,6 triệu tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh đó, cả nước có 34.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 25,5% so với 9 tháng năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng lên 133.600 doanh nghiệp, tăng 2,9% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 38.600 doanh nghiệp, tăng 81,8% so với cùng kỳ và 27.600 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 2,4%. Bên cạnh đó, cả nước có gần 12.100 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể và 36.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tăng 39,6%.

Về xu hướng kinh doanh, kết quả điều tra của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 3 cho thấy có 32,2% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn quý 2. Tuy nhiên, có 31,9% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 35,9% cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Về dự kiến triển vọng kinh doanh quý 4 so với quý 3, có 45,6% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên và 35,4% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định, 19% số doanh nghiệp dự báo sẽ khó khăn hơn./.

Theo Vietnamplus