Thứ bảy,  23/01/2021

Tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn các dự án trọng điểm

LSO-Sáng nay (30/9), UBND tỉnh họp đánh giá tình hình thực hiện dự án trọng điểm quý III và họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tháng 9/2020. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình dự án trọng điểm tỉnh Lạng Sơn năm 2020 chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong quý III, tiến độ thực hiện 19 dự án trọng điểm gồm: 5 dự án sử dụng ngân sách nhà nước và 14 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có chuyển biến tích cực so với quý II/2020.

Tính đến hết quý III, 5 dự án trọng điểm sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã giải ngân thanh toán được 407 tỷ đồng. Một số dự án trong quý II chưa giải ngân được thì trong quý III đã giải ngân khá tốt như: dự án kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng thuộc thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng được 17,9/50 tỷ đồng; dự án nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh được 10,8/18 tỷ đồng kế hoạch vốn giao.

Đối với 14 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có 5/14 dự án khối lượng thực hiện đạt khá; 9/14 dự án chậm tiến độ.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến hết tháng 9/2020 có 8/11 huyện, thành phố gửi báo cáo về tình hình giải phóng mặt bằng. Qua rà soát có 4/8 đơn vị phát sinh vướng mắc đang xin ý kiến UBND tỉnh chỉ đạo biện pháp tháo gỡ.

Thảo luận tại buổi làm việc, cơ bản các đại biểu thống nhất với dự thảo báo cáo do các đơn vị soạn thảo; đồng tình với giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trọng điểm và giải phóng mặt bằng do Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, huyện, thành phố, các nhà đầu tư, chủ đầu tư trong thực hiện các dự án trọng điểm trong quý III và công tác giải phóng mặt bằng tháng 9.

Về nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu các sở, ngành được giao phụ trách theo dõi từng dự án trọng điểm tăng cường kiểm tra, giám sát tại hiện trường đối với từng dự án. Nhà đầu tư tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành làm cơ sở giải ngân vốn đã giao, hoàn ứng vốn đã tạm ứng.

Đặc biệt Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương giải ngân vốn dự án ODA thuộc dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc (Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn) – gồm 6 công trình nằm trong Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn và công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B đối với hạng mục giải phóng mặt bằng tại các huyện: Lộc Bình và Cao Lộc.

Về tháo gỡ những vướng mắc đối với công tác giải phóng mặt bằng các dự án, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với giải pháp tháo gỡ do Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất. Đồng thời yêu cầu các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư, chủ đầu tư, các cơ quan chức năng của tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án.

Về lập giá đất cụ thể để áp giá bồi thường hỗ trợ tái định cư nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đồng chí yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét lại quy trình, trình tự thủ tục. Sở Xây dựng chấn chỉnh việc tiếp nhận thẩm định hồ sơ dự án do các nhà đầu tư, chủ đầu tư đề xuất, đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện dự án.

CÔNG QUÂN