Thứ bảy,  24/10/2020

Lựa chọn nhà đầu tư triển khai năm dự án PPP cao tốc bắc – nam

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thị sát cao tốc bắc – nam.

Ngày 6-10, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, đến nay, các Ban quản lý dự án (bên mời thầu) đã đóng/mở thầu đối với các gói thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện năm dự án thành phần theo phương thức đối tác công – tư, thuộc dự án đường cao tốc bắc –  nam phía đông.

Theo đó, ngày 2-10, bên mời thầu đã đóng/mở thầu đối với gói thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện hai dự án thành phần (đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu và Diễn Châu – Bãi Vọt). Ngày 5-10, bên mời thầu đã đóng/mở thầu đối với gói thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện ba dự án thành phần còn lại (đoạn quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nha Trang – Cam Lâm và Cam Lâm – Vĩnh Hảo).

Quá trình thực hiện đóng/mở thầu được bên mời thầu và các nhà đầu tư tổ chức thực hiện công khai, đúng quy định pháp luật về đấu thầu, trước sự chứng kiến của các bên có liên quan và đại diện của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03).

Ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng PPP (Bộ GTVT) cho hay: “Kết quả, hai dự án thành phần (đoạn quốc lộ 45 – Nghi Sơn và Nghi Sơn – Diễn Châu) đến thời điểm đóng thầu không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu; căn cứ quy định về xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư (tại khoản 4, Điều 80, Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28-2-2020 của Chính phủ), Bộ GTVT đã quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu đến ngày 12-10-2020.

Trường hợp đến hết thời điểm gia hạn đóng thầu này vẫn không có nhà đầu tư nộp hồ sơ mời thầu, theo quy định tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 của Quốc hội, Chính phủ sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định”.

Lựa chọn nhà đầu tư triển khai năm dự án PPP cao tốc bắc - nam -0
 Mở thầu lựa chọn nhà đầu tư cao tốc bắc – nam.

Được biết, dự án thành phần cao tốc bắc – nam đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt dài 49,3 km, đi qua hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong giai đoạn hoàn chỉnh, dự án xây dựng quy mô sáu làn xe, nền đường 32,25 m, vận tốc thiết kế 100-120 km/giờ. Trước mắt, giai đoạn phân kỳ, dự án xây dựng quy mô bốn làn xe, nền đường 17 m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ.

Tổng mức đầu tư được xác định tại bước thiết kế kỹ thuật là 11.722 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nhà đầu tư 5.114 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu 1.023 tỷ đồng, vốn vay 3.603 tỷ đồng) và vốn hỗ trợ của Nhà nước là 6.608 tỷ đồng. Thời gian xây dựng dự án trong 3 năm, thời gian hoàn vốn khoảng 16 năm 6 tháng 8 ngày.

Trong khi đó, dự án cao tốc đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu dài 50 km đi qua hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Trong giai đoạn hoàn chỉnh, dự án xây dựng quy mô sáu làn xe, nền đường 32,25 m, vận tốc thiết kế 100-120 km/giờ. Trước mắt, trong giai đoạn phân kỳ, dự án xây dựng quy mô bốn làn xe, nền đường 17 m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ.

Tổng vốn đầu tư dự án được xác định tại bước thiết kế kỹ thuật là 7.371 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn nhà đầu tư 4.821 tỷ đồng, vốn Nhà nước hỗ trợ là 2.550 tỷ đồng thời gian xây dựng trong hai năm, thời gian hoàn vốn khoảng 17 năm 11 tháng 22 ngày.

Đối với ba dự án thành phần có từ hai nhà đầu tư đã nộp hồ sơ mời thầu, gồm đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có hai nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, đoạn Nha Trang – Cam Lâm có hai nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo có ba nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.

Đối với ba dự án có từ hai nhà đầu tư nộp hồ sơ mời thầu, Bộ GTVT đã chỉ đạo bên mời thầu khẩn trương đánh giá hồ sơ dự thầu, dự kiến đến ngày 25-10 tới đây sẽ có kết quả sơ bộ đánh giá về hồ sơ đề xuất kỹ thuật (các nhà đầu tư đã được đánh giá, rà soát cập nhật về năng lực tài chính, có cam kết cung cấp tín dụng của ngân hàng và đạt yêu cầu về điểm kỹ thuật), qua đó có thể đánh giá sơ bộ về kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

“Các nhà đầu tư có hồ sơ đề xuất đạt điểm yêu cầu sẽ tiếp tục được mở, đánh giá đề xuất tài chính; nhà đầu tư có giá gói thầu (mức vốn góp nhà nước) thấp nhất sẽ được xem xét phê duyệt trúng thầu. Tiến độ dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 12 tới đây”, ông Lê Kim Thành cho biết thêm.

Trước đó, trong tháng 4-2020, Bộ GTVT đã phê duyệt kết quả sơ tuyển toàn bộ năm dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP, có 16 nhà đầu tư trong nước đã vượt qua sơ tuyển (dự án ít nhất có hai nhà đầu tư, nhiều nhất năm nhà đầu tư).

Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 117/2020/QH14, Bộ GTVT đã cập nhật kết quả phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán và điều chỉnh phương án tài chính, hoàn chỉnh hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật và yêu cầu tại Nghị quyết số 20/NQ-CP của Chính phủ. Đến ngày 20-7, bên mời thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu cho các nhà đầu tư qua sơ tuyển, tổng số 14/16 nhà đầu tư đã mua hồ sơ mời thầu.

Theo quy định về đấu thầu, giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14-8-2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BXD (có hiệu lực từ ngày 5-9-2020) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo quy định chuyển tiếp tại Điểm a, Khoản 2, Điều 5, Thông tư số 02/2020/TT-BXD “Đối với các gói thầu xây dựng đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này, thì Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc áp dụng các quy định tại Thông tư này để thực hiện”.

Do Thông tư số 02/2020/TT-BXD có hiệu lực trước thời điểm đóng thầu các dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP, căn cứ các quy định chuyển tiếp nêu trên, Bộ GTVT đã chỉ đạo các bên mời thầu khẩn trương rà soát, cập nhật dự toán, tổng dự toán các dự án thành phần theo đúng đơn giá, định mức, các cơ chế chính sách của nhà nước theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng và các quy định của pháp luật. Trên cơ sở số liệu cập nhật, Bộ GTVT đã tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí đầu tư xây dựng, tổng dự toán các dự án thành phần; phê duyệt điều chỉnh phương án tài chính và điều chỉnh hồ sơ mời thầu.

Theo Nhandan