Thứ bảy,  31/10/2020

Rà soát, đánh giá tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia

LSO-Hôm nay (8/10), Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện, điều chỉnh vốn các dự án, mô hình, nhiệm vụ sử dụng vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc kế hoạch vốn năm 2020.

Tham dự có lãnh đạo mộ số sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 9/2020, khối lượng giải ngân nguồn vốn sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các huyện, thành phố mới đạt khoảng 25% kế hoạch vốn. Một số đơn vị tỷ lệ giải ngân đạt thấp dưới 10% gồm: huyện Lộc Bình mới giải ngân đạt 6%; Tràng Định giải ngân đạt 7%, có 2 đơn vị giải ngân dưới 20% kế hoạch vốn gồm: huyện Bình Gia; thành phố Lạng Sơn.

Tỷ lệ giải ngân đạt thấp do nhiều mô hình phải điều chỉnh hoặc thay đổi nội dung thực hiện dẫn đến việc hoàn thiện thủ tục phê duyệt mất nhiều thời gian; một số nguồn vốn đã thực hiện nhưng không tiêu hết kế hoạch vốn đã phân bổ dẫn đến thừa vốn.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để đẩy nhanh và hoàn thành giải ngân vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2020. Cụ thể như: điều chuyển vốn từ các mô hình thừa vốn sang các mô hình thiếu vốn cùng nằm trong đối tượng được thụ hưởng; điều chỉnh tăng quy mô thực hiện của từng mô hình phát triển sản xuất để nâng cao hiệu quả chương trình; bổ sung vốn từ các huyện còn thừa vốn hoặc sử dụng không hết nguồn vốn sang các huyện đang thiếu vốn…


Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cuộc họp

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh: Để đẩy nhanh giải ngân vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020, trong những tháng cuối năm, các huyện, thành phố cần khẩn trương giải ngân cho những dự án, mô hình đối với những dự án đã phê duyệt, đồng thời hoàn thiện hồ sơ thủ tục để quyết toán.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục rà soát vốn các dự án, mô hình, nhiệm vụ thuộc vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 nhằm điều hòa, bổ sung cho các dự án, mô hình hiệu quả. Đồng thời báo cáo, đề xuất bổ sung tăng, giảm vốn đối với từng chương trình, mô hình dự án cụ thể để Sở Kế hoạch và Đầu tư nắm bắt, từ đó cân đối, điều hòa cho các đơn vị, phấn đấu giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn đã giao trong năm 2020.

Về kế hoạch thực hiện các mô hình, dự án, nhiệm vụ các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021, các huyện cần xác định danh mục các mô hình, dự án sản xuất, nhu cầu vốn báo cáo để sở tổng hợp tham mưu cho UBND tỉnh.

TRANG NINH