Thứ ba,  20/10/2020

Năm 2021 sẽ bảo đảm nhiệm vụ cung cấp điện

Hiện nay, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) đã xây dựng các phương án cung – cầu cung cấp điện trong năm 2021 nhằm vận hành hệ thống điện an toàn, tin cậy và cung ứng đủ điện cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đời sống sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.
Đến cuối năm 2021 tổng nguồn NLTT dự kiến sẽ đạt trên 20.000MW. 
Theo đó, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) đã xây dựng phương án cơ sở và phương án ở mức cao để bảo đảm cung – cầu và nhiệm vụ cung ứng điện trong năm 2021. Cụ thể, ở phương án cơ sở, tổng sản lượng điện toàn hệ thống năm 2021 dự kiến đạt khoảng 267,9 tỷ kWh, tăng 7,15% so với năm 2020; công suất cực đại của hệ thống điện đạt 42.332 MW, tăng 9,65% so với năm 2020.
Trong khi đó ở phương án cao, sản lượng điện toàn hệ thống dự kiến có thể đạt  tới 269,8 tỷ kWh, tăng 7,93% so với năm 2020; công suất cực đại đạt 42.639 MW, tăng 10,58%. A0 cho biết cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các giải pháp vận hành hệ thống điện bảo đảm an toàn, tin cậy và kinh tế đối với từng phương án.
Đối với việc bổ sung công suất nguồn điện, theo số liệu của A0, đến cuối năm 2021, hệ thống điện quốc gia sẽ có thêm 5.456 MW nguồn điện truyền thống được đưa vào vận hành; trong đó 656 MW thủy điện và 4.800 MW nhiệt điện.
Về năng lượng tái tạo (NLTT), nếu tính cả các nguồn đã bổ sung quy hoạch, đáp ứng các điều kiện được hưởng giá FIT của điện mặt trời và điện gió, đến cuối 2021, tổng nguồn NLTT đạt khoảng 20.198 MW.
Nếu các dự án nguồn điện mới bảo đảm đúng tiến độ, hệ thống điện quốc gia đáp ứng được phụ tải đỉnh của hệ thống và có dự phòng khoảng 5.000-11.000 MW cho cả năm, riêng miền Nam, công suất dự phòng sẽ đạt từ 1.600-3.600 MW.
Tại cuộc họp mới đây về kế hoạch vận hành hệ thống điện năm 2021 của EVN, Tổng Giám đốc EVNTrần Đình Nhân đã yêu cầu Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia và các đơn vị hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư điện mặt trời đi vào vận hành thương mại trước ngày 30/12/2020.
Tổng Giám đốc EVN cũng yêu cầu Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đẩy nhanh các dự án lưới điện giải tỏa công suất các nguồn điện, đặc biệt là các dự án BOT như: Nghi Sơn 2, Hải Dương, Sông Hậu, Duyên Hải 2.
Đồng thời yêu cầu A0 cập nhật, hiệu chỉnh các phương án tính toán trên cơ sở ý kiến góp ý của các ban chuyên môn, thông tin dự báo phụ tải từ các Tổng công ty Điện lực.

Theo đánh giá, tình hình cung cấp điện năm 2021 về cơ bản sẽ bảo đảm nếu không có các diễn biến cực đoan, bất thường về thuỷ văn và tiến độ các dự án nguồn điện mới.

Theo Chinhphu