Thứ ba,  20/10/2020

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

LSO-Sáng nay (13/10), đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, trong 9 tháng năm 2020, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2020, sở tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt hiệu quả cao nhất trên các mặt công tác.

Qua đó, tổng diện tích gieo trồng các loại cây nông nghiệp đạt gần 95 nghìn héc ta, đạt 96,07% kế hoạch năm, vượt 0,64% so với cùng kỳ năm 2019. Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Tiến độ, kết quả sản xuất vụ đông – xuân 2019-2020 cơ bản đạt kế hoạch, cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng tăng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế; trồng mới gần 9,5 nghìn héc ta rừng, vượt 4,7% kế hoạch năm, vượt 5,8% so với cùng kỳ năm 2019; 13 xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2020 bình quân  đạt 15,46 tiếu chí/xã.

Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp – nông thôn được tích cực thực hiện, tổng kế hoạch vốn năm 2020 giao Sở NN&PTNT là hơn 541 tỷ đồng, đến hết tháng 9/2020 đã giải ngân được trên 330 tỷ đồng, đạt 61,2%…

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận một số nội dung để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020 như: việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; tiến độ thi công các dự án do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công…


Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kết quả đạt được của Sở NN&PTNT trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu: Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của sở tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo, kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối với ngành NN&PTNT.

Cùng với đó, Sở NN&PTNT đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình dự án được giao làm chủ đầu tư trong năm 2020, nhất là dự án hồ chứa nước Bản Lải, dự án kè bờ sông thị trấn Na Sầm (huyện Văn Lãng) và Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vốn vay Ngân hàng Thế giới; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)…

Đối với công tác đầu tư xây dựng, sở cần khẩn trương hoàn thành dự án trong năm 2020; đối với các dự án dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2020-2025, sở cần thực hiện công tác chuẩn bị chu đáo.

ĐỖ HOẠT