Thứ bảy,  28/11/2020

Thu hồi sản phẩm không an toàn

Căn cứ quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ quyết định số 308/QĐ-BQLATTP và số 309/QĐ-BQLATTP ngày 08/10/2020 của Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh về việc Thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn; Theo đó, thu hồi 02 sản phẩm không bảo đảm an toàn, gồm:

  1. Siro Việt quất, ngày sản xuất: 15/6/2020, hạn sử dụng: 12 tháng, của Công ty TNHH TM & DV Vinmate, địa chỉ: Số 36 Nguyễn Hữu Nghiêm, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
  2. Bột làm kem Vani Snow Island – Ice cream Powder, ngày sản xuất:
    22/5/2020, hạn sử dụng: 21/5/2021 của Công ty TNHH Snow Island Việt Nam, địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà 9 tầng Viglacera, ngã 6, phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Đây là các sản phẩm được sử dụng trong pha chế đồ uống, làm kem và sản xuất bánh kem, bánh mì, bánh ngọt, thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công Thương.
Để bảo đảm sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng cũng như kịp thời thông tin, cảnh báo các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, Sở Công thương đề nghị UBND các huyện, UBND thành phố Lạng Sơn, Cục Quản lý thị trường đăng tải thông tin này lên Trang thông tin điện tử của đơn vị để người tiêu dùng cũng như các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh biết, đồng thời triển khai các nhiệm vụ theo phân công, phân cấp quản lý quy định.
(Có quyết định số 308/QĐ-BQLATTP và số 309/QĐ-BQLATTP ngày 08/10/2020 của Ban Quản lý an toàn thực phẩm Bắc Ninh gửi kèm).
Đề nghị UBND các huyện, thành phố, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn quan tâm phối hợp thực hiện./.

                                                                 KT GIÁM ĐỐC

                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                 Đinh Kỳ Giang