Thứ hai,  30/11/2020

Giải ngân vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia: Cách làm ở Bắc Sơn

(LSO) – Năm 2020, huyện Bắc Sơn được giao nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia trên 15,6 tỷ đồng. Tính đến giữa tháng 11/2020, huyện giải ngân đạt 70,05% kế hoạch vốn, là đơn vị có kết quả giải ngân cao nhất trên địa bàn tỉnh.

Ông Dương Doãn Hùng, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn cho biết: Năm 2020, xã được giao kế hoạch vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia hơn 800 triệu đồng để thực hiện 4 nội dung  xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Để thực hiện nhanh, hiệu quả các nội dung, bảo đảm hồ sơ thủ tục chính xác, xã yêu cầu các đơn vị tham gia thực hiện tốt việc khảo sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, nhu cầu của Nhân dân. Từ đó, đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp với thực tế phát triển của địa phương.

Ông Hoàng Doãn Phúc, thôn Nà Nâm, xã Tân Lập tham gia dự án xây dựng mô hình chăn nuôi trâu nhốt chuồng

Trong đó, nội dung xây dựng phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân được chính quyền xã Tân Lập đặc biệt quan tâm, chỉ đạo theo hướng tập trung, không dàn trải, manh mún, đáp ứng yêu cầu về hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và có khả năng nhân rộng. Theo đó, xã cử cán bộ xuống thôn để tuyên truyền chủ trương, họp khu dân cư, định hướng cho người dân lựa chọn xây dựng mô hình phát triển sản xuất, hướng dẫn thôn làm văn bản đề xuất. Với quan điểm triển khai quyết liệt, sát sao, đến tháng 9/2020, 3/4 nội dung đã hoàn thành hỗ trợ, nội dung còn lại đã thực hiện đạt 80% kế hoạch. Theo đó, toàn xã có hơn 200 lượt hộ được thụ hưởng từ các chương trình.

Tại xã Đồng Ý, việc thực hiện mô hình phát triển sản xuất thuộc kế hoạch vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia được cấp ủy nơi đây đặc biệt quan tâm. Để thực hiện các mô hình, cấp ủy ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí  Thường vụ Đảng ủy phụ trách chỉ đạo triển khai, lựa chọn xây dựng mô hình. Với cách làm đó, trong 5 nội dung hỗ trợ với số vốn 850 triệu đồng, đến nay, đã có 3 nội dung hoàn thành, hỗ trợ với tổng số vốn giải ngân đạt 59% kế hoạch vốn. Trong năm 2020 từ nguồn vốn sự nghiệp chương trình xây dựng nông thôn mới xã đã mở rộng diện tích mô hình nuôi cá được thêm gần 3.000 mét vuông mặt nước để nuôi cá.

Cũng với cách làm tương tự, tại các xã: Chiến Thắng, Hưng Vũ, Tân Thành, Nhất Hòa…, các nội dung hỗ trợ sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia cũng cơ bản hoàn thành đảm bảo chất lượng tiến độ.

Theo thống kê của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bắc Sơn, trong số 51 đầu mục công việc sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia như: hỗ trợ phát triển sản xuất, duy tu bảo dưỡng, tuyên truyền vận động, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tập huấn, quy hoạch xã sau sáp nhập… tại 17 xã được thụ hưởng trên địa bàn huyện, tính đến giữa tháng 11/2020 đã có 28 đầu mục hỗ trợ thực hiện xong, 23 đầu mục đang thực hiện đạt từ 70 đến 90% kế hoạch.

Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai là phải làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, khi thẩm định để phê duyệt dự án cơ quan chức năng không phải chỉnh sửa nhiều. Đáng chú ý là các nội dung hỗ trợ được người dân đồng thuận ủng hộ, nhờ đó, nguồn vốn hỗ trợ phát huy hiệu quả cao nhất.

Ông Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn cho biết: Khi huyện nhận được kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia tại Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 2/4/2020 của UBND tỉnh, UBND huyện đã quyết định phân bổ chi tiết tới các xã, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thụ hưởng ban hành kế hoạch triển khai tới từng khu dân cư. Ngoài ra, huyện cũng chỉ đạo về nguyên tắc thực hiện vốn hỗ trợ phát triển sản xuất  đảm bảo tập trung, trọng tâm gắn với thực tiễn đời sống và có sức lan tỏa mạnh. Trong quá trình thực hiện, các xã phải báo cáo tiến độ, nếu có vướng mắc phải đánh giá cụ thể để tháo gỡ kịp thời. Mục tiêu hướng tới là vốn hỗ trợ đến với các hộ dân phải đúng đối tượng, phù hợp với nhu cầu và giúp người dân cải thiện thu nhập nâng cao đời sống.

Với cách làm quyết liệt, sát sao từ huyện tới cơ sở, đến giữa tháng 11/2020, các đơn vị thụ hưởng đã giải ngân được 11 tỷ đồng, tương đương 70,05% kế hoạch. Huyện Bắc Sơn đang phấn đấu đến giữa tháng 12/2020 hoàn thành dứt điểm giải ngân vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020.

CÔNG QUÂN