Thứ bảy,  16/01/2021

Văn Lãng – điểm sáng giải ngân vốn đầu tư công

(LSO) – Tính đến cuối tháng 11/2020, huyện Văn Lãng đã giải ngân vốn đạt hơn 81% kế hoạch và là đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao nhất tỉnh tính đến nay. Để thúc đẩy giải ngân, huyện Văn Lãng đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp như: chuẩn bị đầu tư, đấu thầu, triển khai thi công, kiểm tra giám sát và nghiệm thu, thanh quyết toán các nguồn vốn.

Năm 2020, huyện Văn Lãng được giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công 110,7 tỷ đồng thuộc các nguồn vốn để phân bổ cho 170 công trình. Trong đó, thanh toán nợ 85 công trình; 25 công trình chuyển tiếp, 59 công trình khởi công mới và chuẩn bị đầu tư 1 công trình.

Để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành các quyết định phân bổ, giao vốn theo từng chương trình, dự án cho các đơn vị chủ đầu tư để tổ chức thực hiện.

Học sinh Trường Mầm non xã Hoàng Việt học tập trong ngôi trường mới – Công trình hoàn thành cuối tháng 8/2020, vượt tiến độ 3 tháng

Ông Đỗ Minh Tuấn, Trưởng Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Văn Lãng cho biết: Khâu chuẩn bị hồ sơ pháp lý dự án là rất quan trọng, khi tiếp nhận hồ sơ dự án, chúng tôi tập trung thẩm định ngay để trình UBND huyện phê duyệt. Do vậy, tính đến tháng 6/2020, tất cả các công trình khởi công mới đều đã tổ chức thi công trên hiện trường. Trong quá trình triển khai thi công, UBND huyện thường xuyên tổ chức các cuộc họp đánh giá tiến độ và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn theo từng tháng.

Điển hình như chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, huyện Văn Lãng được giao kế hoạch vốn 52 tỷ đồng, phân bổ cho 55 công trình. Trong đó, khởi công mới 20 công trình. Do chủ động trong công tác chuẩn bị đầu tư, đấu thầu; trong quá trình thi công làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, vì vậy, khối lượng thực hiện chương trình đạt cao. Tính đến ngày 15/11/2020, trong số 20 công trình khởi công mới đã có 18 công trình thi công xong, khối lượng thực hiện đạt 40 tỷ đồng, bằng 98,43% tổng mức đầu tư. Các công trình đã giải ngân thanh toán được 28 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch vốn giao.

Đơn cử như công trình Trạm Y tế xã Hoàng Việt. Đây là công trình nông thôn mới khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư gần 3 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư. Dự án khởi công tháng 2/2020, đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 7/2020, sớm hơn so với hợp đồng 3 tháng. Ông Hà Quang Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thuận Thiên, thành phố Lạng Sơn (đơn vị thi công dự án) cho biết: Công trình có giá trị xây lắp hơn 2 tỷ đồng, đến nay, chủ đầu tư đã giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2020. Sở dĩ dự án giải ngân nhanh bởi chủ đầu tư và nhà thầu đã phối hợp tốt trong việc triển khai thi công, nghiệm thu khối lượng và thanh toán.

Về thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng vốn giảm nghèo bền vững, năm 2020, huyện Văn Lãng triển khai 13 công trình khởi công mới với kế hoạch vốn giao 10,5 tỷ đồng. Đến nay, 13/13 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng và khối lượng giải ngân đạt 8,6 tỷ đồng, tương đương 81,8% kế hoạch.

Ông Lê Tuấn Minh, Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng cho biết: Để đảm bảo giải ngân theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, trước hết, huyện quan tâm làm tốt khâu chuẩn bị đầu tư và chủ động giải phóng mặt bằng. Đây là điều kiện tiên quyết để đẩy nhanh tiến độ các công trình. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai, huyện thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát và tổ chức giao ban hằng tháng để đốc thúc tiến độ và công tác giải ngân theo từng tháng. Hằng tuần, Kho bạc Nhà nước huyện gửi báo cáo đến lãnh đạo huyện để theo dõi, nắm bắt có biện pháp đốc thúc giải ngân. Chính vì vậy, khối lượng giải ngân vốn của huyện trong năm 2020 đạt cao.

Trong bối cảnh UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công, các giải pháp của huyện Văn Lãng trong công tác này là kinh nghiệm để các huyện, thành phố khác tham khảo. Qua đó góp phần thúc đẩy tiến độ giải ngân chung của toàn tỉnh.

Theo số liệu báo cáo của UBND huyện Văn Lãng, tính đến giữa tháng 11/2020, khối lượng giải ngân trên địa bàn huyện đạt 90 tỷ đồng, tương đương 81,2% kế hoạch.
TRANG NINH