Thứ tư,  20/01/2021

UBND tỉnh họp chuyên đề tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng kỳ tháng 11

LSO-Hôm nay (4/12), dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức họp chuyên đề tháng 11/2020 để xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong tháng 11 có 11/11 huyện, thành phố báo cáo tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án.

 Qua rà soát có 5/11 huyện, thành phố phát sinh khó khăn vướng mắc gồm thành phố Lạng Sơn và các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng, Văn Quan, Lộc Bình.

Các khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến các vấn đề: cơ chế áp dụng đối với các trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không còn chỗ ở nào khác và diện tích đất bị thu hồi không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở; cơ chế hỗ trợ khác về tài sản trên đất đối với trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp; vướng mắc đối với trường hợp diện tích đất bị thu hồi là đất rừng sản xuất nhưng gia đình đã sử dụng và mục đích là đất ở nông thôn…

 Tại cuộc họp, đại diện UBND các huyện, thành phố đã báo cáo bổ sung, làm rõ về một số khó khăn, vướng mắc tại các dự án, đồng thời xin ý kiến UBND tỉnh cho phép áp dụng biện pháp hỗ trợ khác đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở, các công trình, vật kiến trúc khác trên đất nông nghiệp và trên đất không đủ điều kiện bồi thường; nhất trí xác định loại đất để bồi thường và nghĩa vụ tài chính của người bị ảnh hưởng dự án theo như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: UBND các huyện: Lộc Bình và Đình Lập tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ dự án Hồ chứa nước Bản Lải.

Đối với dự án khu trung chuyển hàng hoá, UBND huyện Cao Lộc phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn rà soát nhu cầu cũng như việc triển khai công trình giao thông trong khu trung chuyển hàng hóa, đề xuất phương án bồi thường đối với hạng mục này. UBND thành phố Lạng Sơn cần tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dứt điểm giải phóng mặt bằng các dự án khu đô thị Phú Lộc trong tháng 12/2020.


Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan cần tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Về giải quyết các vướng mắc của từng dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng ý với các đề xuất phương án giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối với vướng mắc liên quan đến dự án thủy điện Khánh Khê, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Cao Lộc chủ trì và phối hợp các sở, ngành liên quan kiểm tra việc tích nước lòng hồ, báo cáo UBND tỉnh có biện pháp xử lý.

Đồng thời, UBND huyện Lộc Bình phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam để xử lý những vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án nhiệt điện Na Dương 2.

Cùng đó, UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 4B đoạn từ km 3 – km 18 để giải ngân nguồn vốn đã được phân bổ cho dự án trong năm 2020.

CÔNG QUÂN