Thứ ba,  26/01/2021

Dự án hỗ trợ bò sinh sản của Qũy Thiện Tâm:Tạo sinh kế cho người nghèo phát triển kinh tế

(LSO) – Dự án Hỗ trợ bò sinh sản của Qũy Thiện Tâm (gọi tắt là dự án) được triển khai từ cuối năm 2017, tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh đã và đang mang đến những hiệu quả tích cực, giúp các hộ nghèo tạo sinh kế, nâng cao đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Dự án do Qũy Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup phối hợp với Hội CTĐ tỉnh triển khai tại các xã khó khăn của 3 huyện: xã Vân Mộng (nay sáp nhập với 2 xã khác thành xã Liên Hội), Hữu Lễ (Văn Quan); xã Bình La, Quang Trung (Bình Gia) và xã Thái Bình (Đình Lập) với hình thức “ngân hàng bò giống”. Dự án có tổng cộng 200 con bò giống, trị giá đạt trên 4 tỷ đồng. Sau khi hộ nghèo tiếp nhận bò giống sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng thành bò trưởng thành và cho sinh bê. Với con giống được bàn giao, sau khi trưởng thành và đẻ lứa đầu tiên là bê cái thì nuôi ít nhất 9 tháng tuổi sẽ chuyển giao cho gia đình khác nuôi. Còn nếu con giống đẻ lứa đầu tiên là bê đực thì khi nuôi đến 9 tháng tuổi sẽ bán đi và lấy con giống khác để trao cho hộ nghèo. Như vậy, sau lứa đẻ đầu tiên, dù là bê đực hay bê cái thì hộ tham gia dự án được hưởng lợi hoàn toàn con bò giống đó.

Anh Hoàng Văn Đều, thôn Bản Chặng, xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan chăm sóc bò sinh sản của gia đình được hỗ trợ từ dự án

Những ngày đầu tháng 12/2020, chúng tôi đến gia đình anh Hoàng Văn Đều, thôn Bản Chặng, xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan (một trong số 48 hộ nghèo của xã được nhận bò sinh sản từ dự án). Anh Đều cho biết: Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, không có trâu, bò chăn nuôi. Từ khi được nhận bò của dự án về chăm sóc, sau hơn một năm đã đẻ con. Chăm sóc nuôi bê con được 12 tháng gia đình đã bán bê, trả tiền cho Ban chỉ đạo dự án cấp xã. Hiện nay, gia đình tôi đã được hưởng hoàn toàn con bò giống sinh sản ban đầu và đang chuẩn bị đẻ con thứ hai. Dự án đã tạo sinh kế cho gia đình phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.

Anh Hoàng Văn Điệp, Chủ tịch Hội CTĐ xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan cho biết: Hữu Lễ được nhận 49 con bò giống từ dự án. Sau khi tiếp nhận, bàn giao bò giống cho các hộ chăn nuôi, đến nay, dự án có 3 con bị chết do mắc bệnh, có 17 con bò giống sinh bê. Trong số bê, dự án đã bán 3 con bê đực để Ban Chỉ đạo xã chuẩn bị mua bò giống sinh sản cho hộ nghèo khác tiếp nối dự án và 1 con bê cái được chuyển cho gia đình anh Hoàng Văn Hạ, thôn Nà Lùng chăm sóc từ đầu năm 2019. Dự án giúp người dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế từ chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo.

Trong quá trình thực hiện dự án, các hộ hưởng lợi trên địa bàn toàn tỉnh được tập huấn, hướng dẫn cách làm chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi, biện pháp phòng, trị bệnh, phối giống cho bò… Theo đó, các xã được hưởng lợi từ dự án thường xuyên cử cán bộ thú y tuyên truyền, giúp người dân tiêm phòng và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho bò. Từ 200 con bò giống ban đầu đến nay đã sinh được tổng cộng 70 con bê. Trong đó, đã bàn giao 10 con bê cho các hộ nghèo khác chăn nuôi để tạo sinh kế, phát triển kinh tế. Số bê còn lại là bê đực đã bán để mua bò giống sinh sản khác bàn giao cho hộ nghèo tiếp theo trong các xã để chăn nuôi, tiếp tục thực hiện dự án theo kiểu xoay vòng.

Ông Vũ Trường Giang, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Dự án nuôi bò đã tạo được niềm vui và sự hưởng ứng tích cực của người dân, tạo sức bật đối với những hộ nghèo. Dự án đã giúp các hộ nghèo tạo sinh kế, dần có cuộc sống ổn định, tiến tới thoát nghèo theo đúng mục tiêu của dự án.

ĐĂNG THÙY