Thứ hai,  25/01/2021

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài

LSO-Chiều nay (7/12), Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước để đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài 11 tháng đầu năm 2020 và các biện pháp tăng cường giải ngân cuối năm 2020.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn vay nước ngoài.

Tính đến hết tháng 11/2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài của cả nước đạt 13.846 tỷ đồng, bằng 30,4% kế hoạch. Trong đó có 4 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân trên 70%; 3 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 10%.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, năm 2020 có 10 dự án thực hiện từ nguồn vốn vay nước ngoài. Tiến độ thực hiện đến hết tháng 11/2020 có 4 dự án đạt tiến độ; 6 dự án tiến độ chậm do thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư chậm, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Kết quả giải ngân vốn đến hết tháng 11/2020 đạt 212,753 tỷ đồng, bằng 36,03% kế hoạch.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá nguyên nhân dẫn tới việc giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài 11 tháng năm 2020 còn chậm liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đấu thầu; ảnh hưởng của dịch Covid-19; quy định giải ngân của các nhà tài trợ còn một số vướng mắc…

Cũng tại hội nghị, đại diện một số tỉnh, thành đã nêu một số đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư nguồn vốn vay nước ngoài thời gian tới.

Tại hội nghị, đại diện một số bộ, ngành, nhà tài trợ đã trả lời, làm rõ một số nội dung liên quan đến những đề xuất, kiến nghị của các địa phương.

Kết luận tại hội nghị, đại diện Bộ Tài chính làm rõ thêm một số kiến nghị, đề xuất của các địa phương. Đồng thời đề nghị các địa phương quan tâm tháo gỡ khó khăn, đôn đốc các chủ đầu tư sớm hoàn thành các nội dung công việc, đẩy nhanh tiến độ dự án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án…Qua đó, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo kế hoạch năm 2020.

TÂN AN