Thứ bảy,  16/01/2021

Thu ngân sách từ khu vực ngoài quốc doanh: Nỗ lực vượt khó

(LSO) – Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc thu ngân sách từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh năm 2020 trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục những khó khăn đó, ngành thuế đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hạn chế hụt thu ở mức thấp nhất.

Hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 2.300 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hơn 12.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, trong đó có 8.225 hộ kinh doanh nộp thuế khoán. Năm 2020, dự toán thu ngân sách khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh được giao là 430 tỷ đồng. Đây là một trong những khoản thu, sắc thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn hướng dẫn thủ tục cho người nộp thuế

Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho thu từ khu vực này gặp rất nhiều khó khăn. Cao điểm nhất vào tháng 4/2020, trên địa bàn tỉnh có hơn 6.000 hộ kinh doanh xin nghỉ, hàng trăm doanh nghiệp xin tạm ngừng hoạt động. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo về việc giãn thuế, tiền thuê đất cho người nộp thuế, đến hết tháng 7/2020, trên địa bàn tỉnh có 254 doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đơn xin gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất với tổng số thuế khoảng 60 tỷ đồng.

Những khó khăn đó đã tác động trực tiếp đến việc thu ngân sách từ khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn. Để khắc phục khó khăn, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh đã chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả công tác thu. Cụ thể, cuối tháng 8/2020, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức thu nợ thuế và nợ tiền sử dụng đất; Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh tổ chức họp định kỳ hằng quý, họp chuyên đề và tổ chức kiểm tra để đánh giá tình hình, đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn…

Từ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh, cơ quan thuế cũng như các cơ quan liên quan đã khẩn trương bắt tay vào thực hiện các giải pháp cụ thể. Ông Bùi Minh Bằng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Bên cạnh triển khai công tác quản lý thuế theo kế hoạch, Cục Thuế tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, chủ động phân loại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực, ngành nghề bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh để quản lý tốt nguồn thu. Bên cạnh đó, ngành thuế đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra chống thất thu, các đoàn kiểm tra, giám sát, kiểm đếm các hộ kinh doanh; đẩy mạnh các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế (qua 11 tháng đầu năm 2020, thông qua công tác chống thất thu ngân sách đã thu được hơn 13 tỷ đồng; thu hồi nợ đọng thuế được hơn 320 tỷ đồng)…

Từ những giải pháp cụ thể đã được cơ quan thuế triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao hiệu quả thu ngân sách từ khu vực này. Huyện Lộc Bình là một ví dụ. Ông Nguyễn Đình Quang, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực II (phụ trách địa bàn  huyện Lộc Bình, Đình Lập) cho biết: Bên cạnh thực hiện tốt các giải pháp của ngành thuế, của Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện, chi cục thuế còn tập trung đẩy mạnh công tác rà soát, đôn đốc các nguồn thu phát sinh trên địa bàn. Nổi bật từ đầu năm 2020 đến nay, thu từ hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai được 13 tỷ đồng và đây là khoản thu đột biến trong năm. Hết 11 tháng đầu năm 2020, thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh trên địa bàn được hơn 22 tỷ đồng, đạt 104% dự toán và bằng 98,3% so với cùng kỳ.

Mặc dù khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh, tuy nhiên, với những giải pháp cụ thể đã được triển khai thực hiện đã góp phần hạn chế hụt thu lớn từ khu vực này. Cụ thể: qua 11 tháng đầu năm 2020, thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh được 365,2 tỷ đồng, đạt 85% dự toán và bằng 92% so với cùng kỳ năm 2019.

Chỉ còn 1 gần tháng nữa là hết năm 2020, chính vì vậy, thời điểm này, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đôn đốc thu hồi nợ thuế; tập trung phân loại và vận động các hộ gia đình, doanh nghiệp còn nợ tiền sử dụng đất nộp ngân sách. Đặc biệt, ngành thuế theo dõi sát các doanh nghiệp, cá nhân được giãn, giảm thuế để thực hiện đúng đối tượng và đôn đốc nộp vào ngân sách Nhà nước khi hết thời gian được giãn. Qua kiểm tra, trường hợp này còn khoảng 20 tỷ đồng, đây là khoản thu rõ nét, khả thi và sẽ góp phần tăng thu đáng kể cho ngân sách. Bên cạnh đó, ngành thuế tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác chống thất thu; tập trung rà soát, khai thác cũng như nuôi dưỡng các nguồn thu…Qua đó, phấn đấu hết năm 2020, thu từ khu vực ngoài quốc doanh sẽ đạt ở mức cao nhất, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành dự toán thu ngân sách chung trên địa bàn tỉnh.

TÂN AN