Thứ bảy,  23/01/2021

Hội Nông dân: Đẩy mạnh hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác

(LSO) – Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả để hỗ trợ, phát triển lĩnh vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Khoảng gần 5 năm trở lại đây, lĩnh vực kinh tế tập thể (KTTT) mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, hơn 90% số HTX có thành viên, người lao động là hội viên nông dân.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Để góp phần vào sự phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các giải pháp đồng bộ.

Thành viên HTX chăn nuôi cá lồng Tân Minh, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan chăm sóc cá

Cụ thể, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện mục tiêu phát triển 15.000 HTX theo nghị quyết của Quốc hội. Hằng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp hội đưa chỉ tiêu phát triển KTTT vào chỉ tiêu thi đua; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn về KTTT trong sản xuất nông, lâm nghiệp.

Giai đoạn 2015 – 2020, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã phối hợp tổ chức được 1.718 lớp về KTTT với 101.609 lượt hội viên nông dân tham gia; tuyên truyền chính sách phát triển KTTT được 2.255 cuộc cho 103.730 lượt hội viên; triển khai hướng dẫn xây dựng các mô hình KTTT, tư vấn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh… qua đó, đến nay đã hướng dẫn thành lập mới được 69 HTX, 82 tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh.

Ông Hoàng Quang Chuyền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Đống, huyện Bắc Sơn cho biết: Hội Nông dân xã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn phát triển mới HTX. Qua đó tháng 7/2020, HTX nông nghiệp dịch vụ Hoàng Phát được thành lập và đi vào hoạt động với 9 thành viên, ngành nghề chính là trồng trọt, chăn nuôi. Mặc dù mới đi vào hoạt động song HTX đã khắc phục được tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ của các hộ thành viên  và đang từng bước ổn định hoạt động.

Bên cạnh đó, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh còn triển khai một số giải pháp khác để  nâng cao hiệu quả KTTT như việc hỗ trợ vay vốn. Đến nay, Quỹ hỗ trợ nông dân 3 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện) đang thực hiện 185 dự án hỗ trợ 1.666 hộ vay với tổng nguồn vốn 40.656 triệu đồng. Thông qua đó, xây dựng được trên 200 mô hình KTTT gồm các tổ hợp tác, tổ hội nông dân nghề nghiệp phát triển kinh tế.

Trong 2 năm: 2019 và 2020, Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ 5 HTX thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với tổng kinh phí 420 triệu đồng. Hội Nông dân tỉnh cũng phối hợp với các ngành đưa sản phẩm của các HTX tham gia giới thiệu, quảng bá tại các hội chợ nông nghiệp ở các tỉnh: Thái Bình, Quảng Ninh, Điện Biên, Thái Nguyên… Ông Hoàng Văn Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX Nông sản sạch Tràng Định cho biết: Năm 2018, HTX được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ quảng bá, giới thiệu nông sản tại tỉnh Thái Bình. Qua 1 tuần tham gia hội chợ, HTX đã giới thiệu được nhiều nông sản của Lạng Sơn đến đông đảo doanh nghiệp, HTX, khách hàng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. HTX đã có thêm những mối tiêu thụ sản phẩm và làm cầu nối để đưa sản phẩm của các HTX khác trên địa bàn tỉnh đến những thị trường mới rộng lớn hơn.

Những hỗ trợ cụ thể, thiết thực của các cấp hội nông dân đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 320 HTX, 1.870 tổ hợp tác đang hoạt động. Tỷ lệ HTX hoạt động khá, tốt chiếm 38%, tăng 7% so với năm 2015; doanh thu bình quân của 1 HTX trên địa bàn tỉnh đạt 950 triệu đồng/năm, tăng 10% so với năm 2015; thu nhập bình quân thành viên và người lao động trong HTX đạt 55 triệu đồng/năm, tăng 60% so với năm 2015; doanh thu bình quân một tổ hợp tác được 300 triệu đồng/năm, tăng 30% so với năm 2015.

TRÍ DŨNG