Thứ bảy,  16/01/2021
Tổng kết công tác thuế năm 2020:

Thu nội địa vượt 9,5% dự toán Bộ Tài chính giao

LSO-Ngày 22/12/2020, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành, sự chủ động triển khai nhiệm vụ của cơ quan thuế và sự nỗ lực vượt khó vươn lên của doanh nghiệp, người nộp thuế đã góp phần quan trọng vào kết quả thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, ước cả năm 2020, thu nội địa trên địa bàn tỉnh được 2.700 tỷ đồng, đạt 109,5% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 98,2% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 84,5% so với năm 2019. Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, phí 01 (phí hạ tầng bến bãi khu vực cửa khẩu) được 1.585 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, bằng 92,6% so với năm 2019.

Một số khoản thu, sắc thuế đạt cao so với dự toán như: thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương, đạt 110% dự toán; thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương đạt 116,7% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 135% dự toán… Theo địa bàn thu, có 4/6 đơn vị đạt và vượt dự toán giao; 2/6 đơn vị chưa hoàn thành là Chi cục Thuế khu vực I và Chi cục Thuế khu vực III.


Đại diện các Chi cục thuế, phòng chuyên môn thuộc Cục Thuế tỉnh
ký giao ước thi đua

Về nhiệm vụ năm 2021, ngành Thuế tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Qua đó, phấn đấu hoàn thành dự toán thu nội địa năm 2021 (UBND tỉnh giao 2.385 tỷ đồng); đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; đẩy mạnh chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm để vượt qua những khó khăn trong công tác thu ngân sách năm 2020. Đồng thời, các đại biểu cũng đưa ra các giải pháp, đề xuất cụ thể để quyết tâm hoàn thành các mục tiêu thu ngân sách năm 2021 đã đề ra. Cùng đó, đại diện các đơn vị trực thuộc Cục Thuế tỉnh đã ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

TÂN AN