Chủ nhật,  24/01/2021

Văn Quan rộn ràng ra quân làm giao thông, thủy lợi

(LSO) – Tranh thủ thời tiết thuận lợi và thời gian nông nhàn, những ngày cuối năm 2020, người dân trên địa bàn huyện Văn Quan đã tổ chức ra quân làm giao thông, thủy lợi, củng cố hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất.

Ngày 16/12/2020, UBND huyện Văn Quan ban hành Quyết định số 4213/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp gắn với phong trào ra quân đầu xuân làm thủy lợi, đường giao thông nông thôn năm 2021 cho các xã, thị trấn trên địa bàn. Đối với giao thông, huyện đặt mục tiêu làm mới 23,2 km đường ngõ xóm; cứng hóa 19,7 km đường nội đồng và làm mới 5 km đường trục thôn. Về thủy lợi, thực hiện cứng hóa 5,2 km mương nhằm củng cố năng lực tưới cho 229 ha đất canh tác.

Đoàn thanh niên thôn Khòn Cải và bộ đội Trung đoàn 123 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tạo mặt bằng để làm đường nội đồng

Xã Liên Hội được huyện giao chỉ tiêu làm mới 3,7 km đường ngõ xóm, nội đồng. Ông Lương Thế Cường, Chủ tịch UBND xã Liên Hội cho biết: Từ đầu tháng 12/2020, xã đã xây dựng kế hoạch trình UBND huyện triển khai làm 9 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 3,7 km và đề nghị huyện tạm ứng 90 tấn xi măng phục vụ cho đợt ra quân. Vì vậy, khi có quyết định phân bổ chỉ tiêu của huyện thì công tác triển khai của xã tới các thôn, bản cũng cơ bản hoàn thành.

Điển hình, ngày 8/12/2020, người dân thôn Khòn Cải xã Liên Hội phối hợp với Trung đoàn 123 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ra quân làm 2 tuyến đường nội đồng với chiều dài 1,3 km. Đến ngày 22/12/2020, bà con và các chiến sỹ đã bê tông hóa được 1 km/1,3 km, dự kiến toàn tuyến thực hiện xong trước ngày 30/12/2020. Đối với các tuyến còn lại bà con đang tích cực chuẩn bị mặt bằng và tập kết vật liệu, phấn đấu hoàn thành xong trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tại xã Tràng Phái, khí thế làm giao thông, thủy lợi đang được bà con Nhân dân hối hả triển khai tại các thôn, bản. Đến thôn Lùng Thúm vào ngày 21/12/2020, mặc dù không khí lạnh tăng cường, nhưng bà con trong thôn vẫn tập trung cao độ cho công việc làm giao thông, thủy lợi. Ông Triệu Sự, Trưởng thôn Lùng Thúm cho biết: Năm nay, thôn đăng ký làm mới 1,5 km đường nội đồng và 150 m mương thủy lợi. Hiện nay, việc tạo mặt bằng để làm đường đã thực hiện xong và đang tập kết vật liệu. Riêng với công trình thủy lợi, hiện bà con đã cứng hóa xong 80 m/150 m. Sau khi làm xong công trình thủy lợi sẽ chuyển sang làm đường nội đồng từ đầu tháng 1/2021.

Được biết, năm 2021, xã Tràng Phái được giao chỉ tiêu cứng hóa 4,4 km đường giao thông và 800 m mương thủy lợi. Tính đến ngày 22/12/2020, đã có 4/8 thôn của xã tổ chức ra quân củng cố hạ tầng nông thôn. Kết quả, các thôn đã cứng hóa được 200 m đường nội đồng và đang chuẩn bị làm 3 tuyến đường giao thông với chiều dài 1,8 km, về thủy lợi đã cứng hóa xong 610 m mương.

Theo số liệu báo cáo của Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Văn Quan, tính từ ngày 3/12/2020 đến hết ngày 22/12/2020, huyện đã tạm ứng cho các xã 294 tấn xi măng, tương đương 13,1% kế hoạch để phục vụ ra quân làm giao thông. Về thủy lợi, huyện đã cấp được 120 tấn/299 tấn để các xã cứng hóa các tuyến mương thủy lợi.

Bà Hứa Phong Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quan cho biết: Năm 2021, cơ chế điều hành phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với ra quân đầu xuân làm giao thông, thủy lợi có điểm mới là huyện không ban hành kế hoạch mà ra quyết định giao chỉ tiêu cho các xã, từ đó, các xã phân bổ cho từng thôn. Bên cạnh đó, khi các thôn đã tạo được mặt bằng và chuẩn bị đủ vật liệu đối ứng thì xã thực hiện nghiệm thu, đề xuất để huyện tạm ứng xi măng và hỗ trợ 50% kinh phí vận chuyển. Với các công trình thủy lợi, nếu các thôn làm từ 100 m mương bê tông xi măng nội đồng trở lên sẽ được huyện hỗ trợ 100% vật liệu.

Một năm sản xuất mới sắp bắt đầu, với quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch đề ra, người dân huyện Văn Quan đã và đang chủ động chuẩn bị các điều kiện thuận lợi cho sản xuất, trong đó, trọng tâm là củng cố hạ tầng thiết yếu ngay từ những ngày cuối năm nay này.

CÔNG QUÂN