Chủ nhật,  24/01/2021

Số DN tạm ngừng kinh doanh, chờ giải thể tăng mạnh do ảnh hưởng từ Covid-19

Trong năm 2020, trung bình mỗi tháng có gần 8.500 doanh nghiệp (DN) rút lui khỏi thị trường.

Số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong năm 2020, cả nước có 134,9 nghìn DN đăng ký thành lập, giảm 2,3% so với năm trước nhưng số vốn đăng ký bình quân một DN đạt 16,6 tỷ đồng, tăng 32,3%.

Cụ thể, trong tháng 12/2020, cả nước có gần 10,7 nghìn DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 356,8 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 73 nghìn lao động, giảm 18,4% về số doanh nghiệp, tăng 25,3% về vốn đăng ký và giảm 39% về số lao động so với tháng trước. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong tháng đạt 33,4 tỷ đồng, tăng 53,4% so với tháng trước và tăng 144,6% so với cùng kỳ năm 2019. Có 5.419 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 21,2%; 2.021 DN hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 4,1%.

Tính chung năm 2020, cả nước có 134,9 nghìn DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hơn 2.235,6 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.043 nghìn lao động, giảm 2,3% về số doanh nghiệp, tăng 29,2% về vốn đăng ký và giảm 16,9% về số lao động so với năm trước. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong năm 2020 đạt 16,6 tỷ đồng, tăng 32,3% so với năm trước.

Nếu tính cả 3.341,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 39,5 nghìn DN đăng ký tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm nay là gần 5.577,6 nghìn tỷ đồng, tăng 39,3% so với năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 44,1 nghìn DN quay trở lại hoạt động, tăng 11,9% so với năm 2019, nâng tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong năm 2020 lên 179 nghìn doanh nghiệp, tăng 0,8% so với năm trước. Trung bình mỗi tháng có 14,9 nghìn DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Năm 2020 có 101,7 nghìn DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 13,9% so với năm trước, bao gồm: 46,6 nghìn DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 62,2%; gần 37,7 nghìn DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 13,8%; gần 17,5 nghìn DN hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 3,7%. Trung bình mỗi tháng có gần 8,5 nghìn DN rút lui khỏi thị trường.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các DN ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý IV/2020 cho thấy: Có 40,6% số DN đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2020 tốt hơn quý III/2020; 24,7% số DN đánh giá gặp khó khăn và 34,7% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định. Dự kiến quý I/2021 so với quý IV/2020, có 42,8% số DN đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 19% số DN dự báo khó khăn hơn và 38,2% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định./.

Theo VOV