Thứ sáu,  22/01/2021

Tiết kiệm 6,3 nghìn tỷ đồng từ cắt giảm điều kiện kinh doanh

Ảnh minh họa.

Việc cắt giảm điều kiện kinh doanh đã giúp tiết kiệm cho xã hội, người dân và doanh nghiệp 18 triệu ngày công/năm, tương đương 6.300 tỷ đồng/năm trong giai đoạn năm 2016 – 2020.

Thông tin được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng công bố tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về phát triển kinh tế – xã hội năm 2021.

Nhấn mạnh về thể chế cho công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh được đặc biệt quan tâm, chú trọng, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, từ năm 2016 đến nay, đã ban hành 37 văn bản, gồm tám Nghị định, 19 Nghị quyết, hai Chỉ thị, thay đổi căn bản quy trình thực hiện thủ tục hành chính từ thủ công, giấy tờ sang điện tử, phi giấy tờ với 1.097 thủ tục, 992 mẫu đơn và 399 tờ khai liên quan đến thủ tục hành chính được cắt giảm, đơn giản hóa.

Tính riêng năm 2020, đã cắt giảm thêm 239 điều kiện kinh doanh. Tính chung giai đoạn 2016 – 2020, đã cắt giảm 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh, 6.776/9.926 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành và 30 thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành; 1.501 mặt hàng kiểm tra chuyên ngành chồng chéo đã được xử lý. Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành theo hướng giao cơ quan hải quan làm đầu mối kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu, được khẩn trương xây dựng.

Ngân hàng Thế giới (WB) xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu giai đoạn 2016 – 2020 của Việt Nam tăng 20 bậc, xếp thứ 70/190 quốc gia, nền kinh tế.

Xếp hạng Năng lực cạnh tranh toàn cầu GCI, năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 10 bậc giai đoạn 2018 – 2019, từ 77 lên 67/141 quốc gia.

Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2020 của Việt Nam xếp thứ 42/131 quốc gia, nền kinh tế, giữ vị trí số 1 trong nhóm 29 quốc gia cùng mức thu nhập.

Cũng trong giai đoạn 2016 – 2020, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã tổ chức 33 phiên họp, hội nghị với Hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước, tiếp nhận, kiến nghị xử lý 442 vấn đề, nhóm vấn đề để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Năm 2020, chủ trì Chương trình nghị sự lần thứ 6 của Mạng lưới thực hành quy định tốt ASEAN-OECD với ba phiên hội nghị trực tuyến, giúp các nước chia sẻ kinh nghiệm về cải cách quy định để đối phó với khủng hoảng, như đại dịch Covid-19, được Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đánh giá là chương trình trực tuyến thành công nhất.

Theo Nhandan