Thứ ba,  19/01/2021

Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn tổng kết công tác năm 2020

LSO-Chiều 29/12/2020, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (Ban Quản lý) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.


Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của
Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn

Năm 2020, tuy gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh tế cửa khẩu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, Ban Quản lý đã cơ bản hoàn thành 5 nhiệm vụ trọng tâm tỉnh giao (4 nhiệm vụ hoàn thành tốt; 1 nhiệm vụ hoàn thành). Đặc biệt, Ban Quản lý đã làm tốt vai trò đầu mối, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, lực lượng chức năng tại cửa khẩu thực hiện kịp thời các biện pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, qua đó, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Cùng đó, năm 2020, Ban Quản lý đã tập trung triển khai thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, quản lý hạ tầng các khu chức năng tại khu vực cửa khẩu và quản lý thương mại, dịch vụ xuất, nhập khẩu, thu phí.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2020 Ban Quản lý vẫn còn có một số hạn chế như: một số dự án đầu tư công chưa hoàn thành theo tiến độ do vướng mắc về giải phóng mặt bằng; việc đôn đốc đối với một số doanh nghiệp đầu tư bến bãi hoàn thiện thủ tục pháp lý chưa quyết liệt…

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2021, Ban Quản lý đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh tại cửa khẩu; tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và tăng cường công tác quản lý hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu, đặc biệt là thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, không để tình trạng nhà đầu tư thực hiện dự án sử dụng đất không hiệu quả; tăng cường quản lý, điều hành và thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu…

TRÍ DŨNG